Dank U wel

Dank U wel

Dankbaarheid THANK YOU LORD – Don Moen Lucas 17:10-19 Er waren er tien. Tien melaatsen. Ze werden allemaal genezen: ze werden rein verklaard.  En er was er één die terug kwam.   Teruggaan naar Jezus had niet gehoeven. Het was geen opdracht. Deze zieke...

Pin It on Pinterest