14 januari 2021

Numeri 17:23

Gisteren hadden we de olijfboom. Nu de amandelboom. Ze hóren bij elkaar. Een sjabloon van deze verwerking in mijn Bijbel, vind je onderaan dit blog!

God geeft in Exodus de opdracht om een lichtkandelaar te maken voor in de Tabernakel, een “menorah“. Zo’n mooie zevenarmige kandelaar: zo één als Ineke Kits tekende voor het blog van de olijfboom. De menorah moest versierd worden met amandelen. Daarom tekende ik voor vandaag één arm van die menorah, bont versierd met amandelen. Je leest deze opdracht in Exodus 25: 31-40. Een lampenkandelaar van zuiver goud gemaakt, uit één stuk goud. Deze kandelaar was de enige lichtbron in die tabernakel. Het licht brandde op de olijfolie. Het éne haakt in het andere, de olijfolie in de gouden kandelaar, versierd met amandelen.

Jezus is het licht van de wereld. De wereld wandelt in het donker. Waar Jezus verschijnt, daar verschijnt het licht. Wij – zijn kinderen – mogen nét als Jezus het licht verspreiden. Dat lukt alleen maar als ons leven gevuld is met de Heilige Geest. Als we het zelf proberen, dan branden we op. De kandelaar kan gezien worden als een beeld van Jezus: Hij geeft licht. De kandelaar is ook een beeld van ons, Gods kinderen: gevuld met olie, brandt zij dag en nacht. Gevuld met de Heilige Geest, geven we licht, aan de wereld om ons heen.

Jezus; de kandelaar. Een Zoon van God, zuiver als goud. Hier op aarde gemarteld, geleden… uit één stuk goud werd de menorah geslagen, gesmolten, gedraaid, gewrongen, totdat het uiteindelijke kunststuk tevoorschijn kwam. Wij, kinderen van God… ? De gaven van de Heilige Geest, waarmee we ons licht mogen verspreiden zoals… geloof, goedheid, vriendelijkheid, geduld… daar past geen ongeduld. Daar past geen jaloezie, geen roddel, geen ongeloof, geen slechtheid. Geen diefstal, leugens, angst, afgoderij. Geen gevloek, geen machtsvertoon, geen zelfhaat. We worden gesmolten en gesmeed waardoor we de onreinheid steeds meer kwijtraken en we steeds prachtiger en zuiverder tevoorschijn komen. Is dat eigenlijk ook iets, wat ik ervaar als christen, in mijn leven? In de Bijbel staat dat we als christen zullen lijden; dat we dit ook kunnen en willen dragen vanuit onze liefde voor Jezus. Verstaan we de gebeurtenissen in ons leven? God ziet ons, God ziet het goud in ons en het uiteindelijk kunstwerk. Daar is soms wel heel wat werk voor nodig.

En, waakzaam! Dat is namelijk wat het woord “Amandelboom” betekend in de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel: waakzaam, oplettend. God waakt over ons. En God waakt over Zijn Woorden – de Bijbel. Hij zal er voor zorgen dat alles wat in de Bijbel staat, klópt. Het is als één onmogelijke, ongelofelijke, gigantische, weergaloze, wiskundesom, die van ontelbaarveel kanten benaderd kan worden. En elke keer zal het kloppen. Dat is wat God zegt tegen Jeremia in Jeremia 1:11. Hij laat een amandeltwijg zien aan Jeremia en zegt daarbij, dat Zijn woorden zullen uitkomen. Zo snel als de amandelboom bloeit. De amandelboom is de éérst bloeiende boom als het nieuwe seizoen weer aanvangt na de winter. Gods Woord is óók het Licht! Dat lezen we vaker in de Bijbel. Psalm 119 vers 105 bijvoorbeeld. Of in 1 Johannes, daar staat het zo treffend. “In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God!… En in het Woord was Licht, het Licht is naar de wereld gekomen…” Jezus is het Licht, Jezus is het Levende Woord. Nog een hele mooie, beeldende tekst uit psalm 104:2, daar staat dat God een mantel van licht aanheeft.

Dit alles brengt ons eindelijk bij Numeri 17, de tekst die in de challenge staat aangegeven. Vooraf, in Numeri 16, zijn vreselijke dingen gebeurd. Er zijn mensen gedood omdat zij zich tegen God keerden. Er is geruzie en geharrewar over wie er nu de leiding heeft. Er staan mensen op tegen Mozes en Aaron, degenen die het volk tot dan toe hebben geleid. Er moest een eind komen aan dit gekonkel. God gaf een bevel, alle 12 stammen van het Joodse volk, moesten hun staf inleveren. En óp de staf die de stam Levi inleverde, moest de naam Aaron geschreven worden. De staf die de volgende ochtend zou bloeien, díe zou de aangewezen leider zijn. Nou ja, een dood stuk hout dat weer tot bloei komt! Dat is een wonder! Maar, de volgende ochtend bloeide er een staf. De staf van Levi, van Aaron. Amandelknoppen. En amandelbloesems. En amandelvruchten.

Paulus laat ons zien in Hebreeën 9, dat alles in de Tabernakel een schaduw is, van een Godsplan. Ook de staf van Aaron wordt genoemd. Er is iets diepers, iets belangrijkers, dan alleen maar de bevestiging dat Aaron de aangewezen leider was voor het volk, tijdens de woestijnreis.

Aaron was een priester; de Hogepriester. Degene die dienst draaide in de Tabernakel. Die voor God stond, de verschillende offers bracht. Ook steeds voor boetedoening van het hele volk, bij God kwam. Een man, een bemiddelaar, tussen God en de mensen.

In het nieuwe testament wordt Jezus de Hogepriester genoemd die bij God is. Hij is daar onze bemiddelaar. Hij doet de boetedoening, voor ons, als we Hem er om vragen. En doordat Hij de straf droeg, die wij verdienden, is er vergeving. Totale vergeving. Wegwassing. Witwording. De staf van Aaron bloeit: de staf van de Hogepriester bloeit. De staf van Jezus, bloeit. Het oude hout van het kruis, dood hout, afgehakt en gemaakt tot marteltuig… het bracht door Jezus sterven en Zijn opstanding, nieuw leven voort!

Wij bloeien. In Hem. Wij mogen vrucht dragen! Knoppen, bloesems, vruchten. Wij zijn in Zijn handen een bevestiging van het offer dat Hij bracht. We zijn door Jezus tot leven gekomen. Omdat Hij zelf als loot, tot leven is gekomen! Bloei dan! Verspreid die geur van de amandelbloesem! Die lieflijke geur is zo góed! In de voorbereiding van deze challenge viel mijn oog in de supermarkt op een douche crème, gemaakt van amandelbloesem. Die heb ik meegenomen. De sticker met het plaatje van een bloeiende amandeltak, heb ik gebruikt in mijn artjournal. Maar die douche crème, ja, die ruikt lekker hoor! Als Jezus regeert met Zijn staf en Zijn kinderen bloeien daaraan, wauw, dat is mooi. Hij wil mét ons regeren. Ook nu al, mogen we een geurend werktuig in Zijn handen zijn.

Creatieve verwerking

Nu hebben we het alleen maar gehad over de prachtige symboliek van de amandel. Maar, de wetenschap heeft inmiddels al zoveel ontdekkingen gedaan over hoe goed de amandel is. Als God iets schept, zowel letterlijk als “symbolisch” en “verhalend”, het klopt altijd! En ook al kunnen we dat met ons menselijk te kort schieten niet altijd zien, we mogen daarop vertrouwen! De binnenzijde van de vrucht is de bekende amandelnoot, beter gezegd, het zaad. Dit zaad bevat ontzettend veel essentiële voedingsstoffen. Dat is echt teveel om op te noemen en er is ruimschoots aan informatie te vinden hierover. De moeite waard om te lezen. Of: misschien beter, gewoon de noot toe te voegen aan je eetgewoontes. Daarbij zijn er nog verschillende variaties in soorten, en dus ook in gebruik.

Hieronder een stel foto’s van de amandel verwerking in het artjournal! Een spijkerbroekzakje beschilderde ik met acrylverf. De ondergrond van de twee pagina’s zie je een servet. Links schilderde ik ook met acrylverf. Een label zit in het spijkerstofzakje, achterop kan ik wat opschrijven. De linkerpagina was een blad uit een muziekboek. Ik heb wat tekst van de pagina leesbaar gelaten omdat daar staat “Geef mij olie in mijn lamp, houdt het brandend”.. Gaaf hoor, niet zo uitgeplozen maar gewoon zo ontstaan.

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This