door | zondag 7 februari 2021 | Biblejournaling pagina's | 0 Reacties

7 februari 2021

Schatkamers vol

Weetje, elke dag God opzoeken is als het ware een “delicatesse”. Even in de Bijbel lezen. Even een lied zingen. Even in stilte naar God luisteren. Even op zoek naar de ontmoeting van jouw geest met Gods Geest. Uit zulke momenten ontstaan mooie dingen, inzichten, zegeningen. Dit blog geeft een beetje inzicht, hoe dat dan kan gaan. Hoe dat bij mij gaat, hoe ik Bij God terecht kom, hoe ik Hem probeer te vinden en Hem wil aanbidden in mijn dagelijkse leven.

Vorige week, op maandagochtend, las ik in de psalmen dat God schatkamers vol met wind heeft. Psalm 135 vers 7. Ik probeerde het me in te beelden. Onvoorstelbaar, natuurlijk, maar de deur van zo’n schatkamer gaat open en de storm raast door de bossen en over de velden. De wind giert over de zee en metershoge golven laten scheepjes weerloos achter. Of gaat het hier over schatkamers vol met Gods Heilige Geest die Hij zo graag aan Zijn kinderen uitdeelt? Is het die wind?

Nog meer schatkamers ontdekte ik gisteren. Schatkamers vol snééuw (Job 38) en hagel. Die bewaart God voor tijden van nood, oorlog en strijd- staat erbij. Wat een immense schatkamers moeten dát zijn, waar God al eeuwen lang uit put. Sneeuw die de aarde wit maakt, die de legers stillegt en de soldaten doet ploeteren en vertraagt in hun strijdlust. Worstelend in de kou die hun energie uitput. Of gaat het hier over de sneeuw als het bloed van Jezus, bloed dat ons witwast. Witter dan sneeuw als we van onze zonden en van ons strijden verlost raken? Als de geestelijke wereld zijn grip op ons kwijt raakt omdat we ons aan God vastklampen? Is het díe sneeuw?

Nóg een schatkamer waar God graag uit weggeeft vinden we in Efeziërs 1. Schatkamers vol met “talrijke geestelijke zegeningen” voor óns! Voor wie in Christus gelooft! Wat voor schatten zijn die zegeningen dan? Lees maar even verder in dat hoofdstuk. Liefde. Heiligheid. Zuiverheid. Kinderen van God zijn. Genade. En verder lezen we. Hoop. Redding. Verzegeld met de Heilige Geest. Erfenis. Inzicht. Kracht. Een plaats in de hemelsferen (nu al!). Goede daden die God heeft voorbereid. Vrede…

Elke zegening uit Gods schatkamer is de moeite waard om te overdenken. Het is zeg maar, als een bonbon! Kijkend naar dat kunstige en verfijnde chocola, verrukt over de buitenkant. Zo nieuwsgierig naar de binnenkant. Welke bonbon zul je pakken? Die met de nootjes? Of die witte? En wat zit er dan in? Is het een knapperige hazelnootvulling? Is het een vloeibare en zachte vulling, vol romige karamel? Gods doosje bonbons wordt je aangereikt. God vraagt je om de bonbon aan te nemen, tot je te nemen. Hij heeft zoveel zegeningen en Zijn zegen is zó zoet en zó goed! Schatkamers vol! Een erfenis!

Dat vraagt erom nog eens goed overdacht te worden. Bij een kopje koffie. En een bonbon.

Opwekking 719, luister goed! “schatkamers boordevol sneeuw!” wordt hier gezongen

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This