Illustrator

16 September

Gehoorzaamheid

1 Samuel 15: 22 / Lucas 12:48

Is God een strenge meedogenloze God? Of is Hij een lieve goedaardige vriend die alles weglacht? Het is moeilijk om God te typeren. De Bijbel laat ons Zijn hart zien. En dat hart van God is gróóts! De tekst van vandaag, kan ons misschien angst aanjagen. “Van iedereen aan wie veel is gegeven, wordt veel geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd”.  De andere tekst daarnaast geplaatst vandaag: “Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen”.

Een prachtig lied! Zowel in het Engels van Keith Green “Obey is better than sacrifice” als in een Nederlandse vertaling van Martin Brandt: “Niet meer dan gehoorzaamheid” 

Laat ik aan het begin van dit blog, vooral deze tekst noemen: “God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar Eeuwig Leven geeft”. Johannes 3:16. De kern van het christelijk geloof. Als jij in Jezus gelooft, héb jij het eeuwige leven. Dan ben je, zogezegd, bevrijdt uit de slavernij van Egypte! Echt waar: het is góed. Je bent gered. Maar daarná is er nog véél meer dan dat. Het leven als christen met de Heilige Geest als leidsman, is avontuurlijk. Dat kun je naast je neerleggen. Je kunt er ook vol overtuiging instappen.

God is een Vader. Zo’n Vader, die iedereen zich wenst. Vader die weet wat goed is voor ons. Vader die ons ziet en onze sterke en zwakke  kanten kent. Vader die met ons een potje voetval speelt en Vader die ons op Zijn knie een verhaal voorleest. Vader die ons uitlegt wat drugs en seks is en Vader die een stokje steekt voor onze rebelsheid. Vader die ons ontvangt en Vader die ons vrijlaat. En Vader die gehoorzaamheid van ons vraagt.

En zo ‘simpel’ is ook de gehoorzaamheid die God als Vader van ons vraagt. Hij weet toch zéker wel wat goed voor ons is!?Als volwassene denken we dat we alles weten en dat we de meeste zaken wel onder controle hebben. Totdat de grond onder onze voeten schudt, dan weten we wel beter- dan we net zo’n waggelend klein baby-eendje! De Nederlandse bodem schudt niet zo gauw. We hebben vanuit de overheid georganiseerd, een heel vangnet. Ja, ik weet het, daar zitten heel veel haken en ogen aan en er is veel onrechtvaardigheid. Maar plaats ons als Hollandse kaaskop eens in een land als Syrië. Of in Noord-Korea… als christen!  Dan weten we niet meer waar we het zoeken moeten!  In alle eerbied gezegd; wij maken van onze God soms een ‘god op afstand’… We bidden s’ochtends misschien nog, een zegen over ons brood. “Hij vindt alles wel goed wat we doen. Hij zegent ons wel. Hij gaat altijd met ons mee”. En voor de rest van de dag organiseren we vooral zelf ons eigen leven. Heeft God iets te zeggen over wat we doen? En God waarschuwt ons vanuit Zijn liefde voor zulke lauwheid. Omdat Hij ons voor zoveel meer maakte dan alleen maar het ‘leven te leven’… Zo vertelde Jezus ons ook het welbekende verhaal van de 10 meisjes, 5 dwaze en 5 wijze meisjes. Ze vielen allemaal in slaap! Maar de 5 wijze meisjes hadden genoeg olie (symbool van de Heilige Geest) in hun kruikje om mee te kunnen met de Bruidegom. Zorg ervoor dat de Heilige Geest elke dag welkom is, elke dag ‘het te zeggen heeft’. Zo leer je Hem kennen en leer je Hem steeds beter gehoorzaam te zijn.

1 Korinthiërs 2:12 schrijft er ook over. God oordeelt over ons bouwwerk. We bouwen allemaal op het fundament: Jezus. Maar het materiaal waar we mee bouwen, is divers. Hout, stro, zilver, goud. Het zal door het vuur gaan en op grond van wat er overblijft, ontvang je een oordeel of een beloning. Wat mij betreft, een moeilijk thema. Hoe ziet een beloning er dan uit? En hoe ‘een oordeel?’ Maar in beide gevallen: je bent gered! Wat ik daarmee zeggen wil, angst is een verkeerde grond om God gehoorzaam te zijn. De gehoorzaamheid aan God bestaat uit liefde, uit dankbaarheid, uit het steeds beter leren kennen van Hem.

Gehoorzaamheid zorgt er ook voor, dat je de talenten benut die God je gaf. Of het nu veel of weinig is. De vreugde van gehoorzaamheid is onbetaalbaar.

Dit blog vandaag, is vooral bedoeld, om stappen te (blijven) nemen in gehoorzaamheid aan God.

 

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers liken dit: