door | zaterdag 22 september 2018 | Biblejournaling challenge 30 dagen oogsten | 0 Reacties

22 september 2018 – Leviticus 23:39-43

God draagt het Joodse volk op, om tijdens het zevende feest, het loofhuttenfeest, een loofhut te bouwen. Een “Soekot”. Deze Soekot staat zeven dagen lang, gedurende het 7 daagse feest. Wat een heerlijke gebeurtenis voor de kinderen. Ter herinnering aan de periode, dat het Joodse volk door de woestijn zwierf. Ter herinnering aan de afhankelijk die je als mens hebt. Vandaar het dak, bedenkt met palmbladeren of riet, dat niet helemaal afgesloten mag zijn: de sterren van Gods Hemel moeten zichtbaar zijn om de verbinding met Hem aan te geven. Het loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. De hut wordt daarom versierd met allerlei vruchten.

Zoals we al eerder in deze challenge tegenkwamen, de feesten van de Here worden gezien als een profetie voor de toekomst. Een schaduwbeeld. Het loofhuttenfeest geeft aan dat er nog een groot (oogst)feest aankomt. Zacharia 14 profeteert daar over! Daarbij, worden tijdens dit feest 70 stieren geofferd. Ook dat hebben we al eerder gehoord tijdens deze challenge. Als beeld, dat het een feest is waar alle volken aan deel zullen nemen. De komende dagen zullen we ons verdiepen in een aantal teksten uit de Bijbel, die de verdiepende uitleg geven over het loofhuttenfeest.

Wist je, dat we in de kerk heel veel liederen zingen over het loofhuttenfeest? Bijvoorbeeld … Ooit komt er een dag… of… Laat het feest zijn in de huizen…

Gerald Troost – Ooit komt er een dag

De kans is groot, héél groot, dat Jezus als baby in een loofhut is geboren. Het woord “Kribbe” kan ook vertaald worden met “Broodbak”. In de loofhut staat altijd een schone bak met witte doeken, bedoeld voor het brood. Het zou héél goed mogelijk zijn dat Jezus in die schone broodbak is gelegd. Eerlijk gezegd lijkt me dat meer waarschijnlijk dan een voederbak van de dieren. Die zijn vies hoor. Daar wil je als kersverse moeder niet je wonderschone baby in neerleggen. En natuurlijk wilde God de mensheid duidelijk maken, dat Jezus het Brood is voor ons dat werkelijk leven geeft. Over kerst is nog nooit met een woord gerept in de Bijbel. Er is nog veel meer over te zeggen! Maar doe zelf maar studie op internet, zoek bijvoorbeeld op google “Is Jezus geboren tijdens het loofhuttenfeest?” Erg mooi om te onderzoeken tijdens een stille tijd moment 🙂 Ik moet vaak denken aan de tekst in Hosea 4:6 “Mijn volk gaat ten onder aan het gebrek van kennis”… Natuurlijk weten we, dat het kennen van Godzelf het allerbelangrijkste is. Het kennen van God, is het begin van de wijsheid, volgens Salomo! Maar daarná is het zo heerlijk om méér over Hem te weten en de wijze waarop Hij werkt en Zichzelf bekend maakt onder ons. Die kennis, maakt ons veel sterker en krachtiger. Geeft ons meer vertrouwen in God!

Nog een heerlijk lied over een feest. Het gaat over een écht feest hé. Niet die verplichte verjaardagsfeestjes met gepraat over het mooie weer of het slechte weer… Het gaat over een feest waar je écht bij wilt zijn! De Loofhut geeft ook een tijdelijk onderkomen aan, we zijn op deze wereld slechts ‘op reis’… Dat is een fijne wetenschap, een heerlijke hoop, op een dag komen we echt thuis!

Heartbeat Worship – Welkom Thuis

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This