Illustrator

30 maart 2017

Psalm 89:4

Meezingen! Heilige Geest van God – Sela 

God beloofd David om zijn troon in stand te houden: eeuwig. Dat doet Hij door Jezus!

Weetje, ik had kunnen schrijven over de afwijzing van David als jongste zoon in het eigen gezin (verschrikkelijk, want afwijzing is actueel; dat voelen we allemaal!)

Daarna had ik kunnen schrijven over de ogen van God die het hart zien en daarom kiest voor David. De afgewezene wordt door God gezien (en já, ook dat is actueel, altijd!)

Maar… ik heb ervoor gekozen om vandaag de zalving van David uit te tekenen en daar dieper op in te gaan, zoals beschreven in psalm 89:21. Op de pagina van psalm 89 heb ik namelijk al een verwerking staan (zie afbeelding helemaal onderaan deze pagina). 

 

Het houdt me bezig. In Samuel 16 staat, dat de olie voor de zalving in een hoorn moest. Hoorn? De eerdere koning, koning Saul, was gezalfd met olie uit een kruikje. Maakt dit nog verschil? Dat moet ik nader onderzoeken voor deze 40dagentijd.  Hoorn. Dat horen we vaker in de Bijbel. Wat te denken van de ‘hoorn van mijn heil’ … Wat houdt dat in?? En psalm 92:11 bijvoorbeeld… U zult mijn hoorn verhogen en met pure olie ben ik overgoten… Hoorn: ook dag 1 van deze 40dagentijd hebben we die hoorns gezien, het ram zat vast in een struik met zijn hoorns. Het moge duidelijk zijn. Er is iets aan de hand met die hoorns. 

Eerder in de 40 dagentijd lazen we in Openbaringen over het geslachte Lam dat de macht had gekregen om de zegels te openen (dag 2 van deze 40dagentijd) … dat geslachte Lam: dat is het beeld van volkomen zwakheid en breekbaarheid. Hóe kan een geslacht Lam immers een toonbeeld zijn van macht? Ja, juist, oké,  Zijn kwetsbaarheid maakt Hem zo volkomen… krachtig. Maar lees eens verder: het is een Lam met 7 horens. Dat is een puur toonbeeld van macht, eer, sterkte. 

 

Een hoorn was afkomstig van een ram of een stier; een offerdier. Het is zijn wapen, zijn eer, zijn kracht. Ook het brandofferaltaar en het reukofferaltaar hadden 4 horens, op elke hoek één. Op de hoorns werd het bloed besprenkeld van het offerdier. Voor de vergeving waar alles toch om draait, in deze tijd voor Pasen. Vergeving van mijn zonden om dichtbij God te kunnen komen en niet te sterven, zoals de zonen van Aaron… Lees Exodus er maar op na.  God is zo heilig…

Dan hebben we ook nog het feit, dat de hoorn als “muziekinstrument “diende. Ook deze zagen we al even voorbij komen op dag 23 … er zijn nog zoveel meer voorbeelden … de val van Jerico wanneer op de zevende dag, eindelijk op de hoorns mag worden geblazen en Jericho vált! De overwinning van Gideon met zijn geblaas op de hoorns… Doet mij ook weer denken aan ‘aanbidding’. ‘strijd’.  ‘kracht’.

Bloed op de hoorns… Hoorn van mijn heil… Heilige zalfolie uit een hoorn… Het geslachte Lam met 7 hoorns…  Ik geloof dat er nog zoveel meer te ontdekken valt maar… Jezus is die hóórn! De hoorn van mijn heil! Wauw, de Hoorn waaruit de heilige olie vloeit! Olie! Olie als lekker geurend, tastbaar, zichtbaar  gegeven van de Heilige Geest… Die we mogen ontvangen wanneer we Jezus aannemen als die hoorn van ons heil; de hoorn van onze redding.

 

Nou, nog één verwijzing uit de Bijbel, Lukas 1:68, het loflied van Zacharias, hij zingt!… Geloofd zij de Here… Hij heeft ons een Hoorn des heils opgericht, uit het huis van David…”

Luistertip: Holy spirit come and fill this place

Dit allemaal overpeinzend… tintelen mijn vingers wanneer ik dan eindelijk de olie en de hoorn ga tekenen en de olie laat stromen op het hoofd van David. Wat veel inhoud, zo’n regeltje in een psalm. Mogen wij dit ook vragen? Die olie? Een zalving? vraag ik me af … Plotseling is het net … door het bloed van Jezus… alsof Zijn Heilige Olie over mijn eigen hoofd vloeit… Wow…  pure kracht… Dit is een wonderlijk wonder!

Kracht ! 

Tenslotte 1 Johannes 2:26 … “Wat uzelf betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, is blijvend”

Ik wens je vandaag toe… een zalving of een hernieuwd beseft van een eerdere zalving… namelijk het ontvangen van de Heilige Geest! Degene die ervoor zorgt dat we rechtop staan, op de Rots en Vruchtdragend en Lichtgevend!

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers liken dit: