door | zaterdag 29 september 2018 | Biblejournaling challenge 30 dagen oogsten | 1 reactie

29 september 2018 – Zacharia 14:16-17

Dit vers, zorgt wel voor meningsverschillen onder verschillende christenen. Het is namelijk zo dat de volken opgeroepen worden om Loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem. Er zijn christenen, die dat werkelijk dóen. Er zijn christenen die denken, dat de vervulling van deze profetie al in Jezus is geweest en dat het niet nodig is omdat dit vers een beeldspraak is. Er zijn ook christenen die denken dat dit een toekomstbeeld is, iets wat nog gáát plaatsvinden. Er zijn ook een heleboel christenen die zich hier niet mee bezig houden. Ik vind het in ieder geval een boeiend vers én altijd de moeite waard om zo’n tekst eens “in de gaten” te houden.

Er zijn 3 grote feesten in het Jodendom (uit het oude Testament) die pelgrimsfeesten zijn, feesten waarin wordt opgeroepen om naar Jeruzalem te komen om het daar te vieren. De eerste is Pesach – bij ons bekend als Pasen. Dat is Sjawoeot  – bij ons bekend als Pinksteren. En dat is Soekot- het Loofhuttenfeest, een feest wat onder de christenen niet gevierd wordt. Het lijkt erop, dat er nog een vervulling dient plaats te vinden van dat feest. Als we Openbaringen lezen en dit stukje in Zacharia, kan dat  heel goed mogelijk zijn.

Elly & Rikkert – Dochter van Sion

Voor vandaag sprak dat stukje “regen” mij aan. Regen als zégen wel te verstaan. Geen modderstromen en volgelopen kelders maar… die zachte vruchtbare regen die de tuin groen maakt. Dat gebed om regen op dat Loofhuttenfeest is natuurlijk een belangrijke. Voor het nieuwe seizoen, voor het komende jaar, genoeg regen voor groei! Lees ook Zacharia 10:1… “… als het voorjaar wordt, vraag de Here om regen”…

Water – regen! Ook als symbool van de Heilige Geest die ons leven vruchtbaar maakt.

Bij deze een klein sjabloontje, eventueel uitprinten en inkleuren, daarna uitknippen om op te plakken. Kan óók.

Ik wens je toe dat de regen als een zachte zegen op je neerdaalt en dat deze regen het komende jaar… veel vruchtbaarheid zal opleveren. En ik moedig je aan: bid er om! Want regen zorgt niet alleen voor vruchtbaarheid. Het maakt schoon. Het wast de viezigheid weg. Het zorgt voor regenbogen. Het zorgt voor een frisse gezonde lucht. Deze regen geneest…

Michael W. Smith – Healing Rain

1 Reactie

  1. Gerlina

    En na de afgelopen zomer weten we ons weer zo afhankelijk van die regen! Mijn gebed is dat we ons ook zo afhankelijk weten van de helende, verfrissende, groeiende regen in ons geestelijk leven!

    Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This