3 september 2018 – Galaten 6:8

Wat we ook doen, willen we het góed doen, dan hebben we daar God bij nodig. Want wat is goed doen? Is het zonder falen? Is het ‘snel’? Is het altijd perfect en is het ‘roemrijk’, ‘groots’, en ‘verreikend’? Zie… daar heb je het al, met ons menselijk denken komen we niet ver.  Wat God verstaat onder ‘goed’, weten we, wanneer we dichtbij Hem leven. Onze hartklop zal de Zijne steeds beter leren kennen. Willen we een oogst, die zegent en rijk maakt, ook dan hebben we voortdurend God nodig.

Het zaaien… het zijn de woorden die we spreken. Het is de manier waarop we met anderen omgaan. Het zijn de gedachten die we denken. Het zijn de daden die we doen, het is het leven dat we leven in ál haar facetten.

Daarom maakte ik bij deze tekst een vruchtbare tuin met een bankje voor twee. Namelijk… een plek voor mij én God. Die tijd met God is van zo’n groot belang. Om in al ons handelen doorweekt te zijn met het goede. Zodat we, in al onze keuzes die we moeten maken, op alle kruispunten waar we komen… maar ook in al het dagelijkse en in de sleur van de dingen, doen wat goed is.

Ik maakte ook een tuintje omdat ik, toen ik tot geloof kwam, een nieuwe schepping werd. Gods Geest kwam in mij wonen en met Hem mocht ik de tuin in mijn hart bewerken. Zaaien op de akker van de Geest!

Tijdens het schrijven van dit blog, word ik in gedachten teruggebracht naar een speciaal moment. Het staat me goed bij, hoe ik in gedachten een beeld had van de tuin in mijn hart. Er bloeide niets omdat de grond veel te veel water bezat. Het was zompig, modderig. Ik zag ook dat Jezus er was, aan de ‘overkant’ van mijn tuin met een schep en Hij bood me aan, om te helpen. “Dat is goed Heer”… en nu kijk ik naar de tuin die ik getekend heb. Het bloeit er. Er zijn vruchtjes, er is een stevige boom. Ik zie ook dat het water plaats heeft gekregen om ergens naar af te vloeien… de pijn en het verdriet en alles wat er in mijzelf gebeurde en wat ik allemaal binnen in mij verborgen hield, moest ik leren woorden geven. Wat een prachtig afwateringssysteem! Ik ben verwonderd!!!

Hoe ziet jouw tuin eruit?

God in ons: dan zijn we machtiger dan hij die in de wereld is… (1 Johannes 4:4)

Deze dag staat daarom ook in het teken van ‘tijd hebben met God’… aanbid Hem ‘gewoon’. Pak je Bijbel, of je pen en papier, je potlood en gum (letop: niet te snel weggummen wat fout lijkt te gaan, dat kan in het echte leven ook niet altijd. Maak er wat van… en gum pas op het laatst als je met pen de juiste lijnen pakt). Ik weet hoe moeilijk het is om elke dag God te zoeken. Maar jij weet, met mij, hoe vruchtbaar het is en hóe góed het is. Laat ons dat dan voorrang geven, voor facebook, voor televisie… voor telefoon…

Doe je aanbiddingsmuziek op… of luister:

None but Jesus – Hillsong

Dít lied is prachtig, een psalmen-medley gezongen door Kinga Ban…

En bewerk zo maar je eigen tuin, de tuin die God je gaf.

Gebruik gerust dit sjabloon of druk het af op een stevig kaartje en kleur het in.

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This