door | woensdag 5 april 2017 | Biblejournaling challenge 40 dagen | 3 reacties

5 april 2017

Lucas 20:9-18

 

Welkom, deze nieuwe ochtend, lieve lezers. Vandaag een mooi gekleurde pagina van onze sprankelende Hennie Jochems!  (link naar facebookpagina). Dankjewel Hennie!

 

Het is, op het eerste gezicht, geen mooi verhaal vandaag. Het gaat over de wijngaardhouders die zelfs geen enkel sprankeltje respect vonden voor de zoon van de eigenaar. Het lijkt erop dat dit een verhaal is met een slechte afloop voor iedereen.

 

Ik ga in dit blog allerlei bijbelteksten uit andere bijbelgedeeltes erbij halen. Dat kan het blog wat lastiger leesbaar maken maar… ik vond de betekenis van dit verhaal té mooi, om dat niet te doen!

De wijngaard! De luisteraars weten precíes waar Jezus het over heeft, hoor. Ze hebben direct een passage van Jesaja voor ogen, Jesaja 5:1-7… Jezus beschrijft precies dezelfde wijngaard. Het verhaal staat ook beschreven in Mattheus 21, waar het volgende is toegevoegd: “Hij (de Eigenaar) trok rond het land een muurtje op, groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijkpost. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis naar het buitenland.” Precies, zoals Jesaja het al opgeschreven had. (Leuk weetje: het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt voor ‘muurtje’ in het verhaal van Jezus, is hetzelfde woord voor de afscheidingsmuur in de tempel; de muur tot daar, waar de heiden mocht komen en de Jood nog verder mocht. Zie efeziers 2:14-16)

In Jesaja 5 :7 staat het heel duidelijk. De wijngaard is het volk Israël.

 

Dat is dus nu voor ons ook duidelijk. Jezus gaat ons een verhaal vertellen over het volk Israel. Oké. Jezus; een man uit Juda.  Jesaja 5:7 “Israel is de wijngaard… en de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda”… en leg Psalm 80 er eens naast! Daar wordt geschreven over de wijnstok weggehaald uit Egypte (Israel is uit Egypte weggehaald) … ook wordt in psalm 80 geschreven over de ‘stek die Uw Hand heeft gepland, de Zoon die U hebt grootgebracht”… De farizeers en schriftgeleerden, de absolute kenners van Gods Woord, weten precies waar Jezus op doelt wanneer Hij het heeft over de zoon van de landeigenaar.. Jezus stelt zichzelf hier voor als de Zoon, de ware wijnstok, de uitgelezen aanplant, de Messias…

Voor ons, als Hollanders, is dat niet altijd meteen duidelijk. Daarom is het zo boeiend om zulke gelijkenissen eens nader te bekijken!

Luistertip: “De ware wijnstok” – Elly en Rikkert

En dan, wordt de Zoon buiten de poorten van de wijngaard omgebracht. Ja, Jezus, die buiten de stad moet sterven. Daarom staat het er zo in Hebreeën 13:12, Jezus moest sterven búiten de stad. Net zoals ook de kadavers van de offerdieren buiten de stad verbrandt moesten worden als het bloed van het offer gebracht was in de tabernakel en de tempel. Maar de luisterende farizeeers en schriftgeleerden zijn duidelijk gekwetst door deze gelijkenis. Ze begrijpen dat Jezus op hen doelt. De onbetrouwbare pachters die de wijngaard als hun eigen bezit zijn gaan zien.

 

Dan, dat vreemde einde opeens. Waarom haalt Jezus opeens de hoeksteen uit psalm 118:22 aan? Dat lijkt zo’n ander thema in het licht van de wijngaard?

Zojuist heeft Hij aangegeven dat de Eigenaar zal komen, de wijnbouwers zal doden en dan… zal Hij de wijngaard wéggeven! “Dat nooit!’ is de reactie van de luisteraars. “Nee God, dat zal U niet doen, toch? U zult Israel toch niet wéggeven?” Maarjá, dat is wel, wat er later gebeurde… Israel… uit elkaar gerukt, verstrooid… Omdat ze Jezus niet als hoeksteen herkenden.

 

Maar wat een wonder toch. Dit verhaal, deze gelijkenis, is ook een verhaal van de tégenwoordige tijd. Doordat de hoeksteen niet door Israel erkend is, is Jezus een zegen geworden voor ons: de andere volken. Israel: de vijgenboom en wij de takken die op de vijgenboom zijn geént. Jezus zegt hier, dat de wijngaard, de vrucht, voor anderen zal zijn en Hij doelt op de heidense volken buiten de muur van de wijngaard. Romeinen 11:1-36 gaat hier over verder. Het legt uit hoe Israels ogen gesloten werden zodat het goede nieuws de hele wereld over kan gaan. Vers 11! en vers 12! De Joden hebben het niet begrepen, ze mochten het nog niet begrijpen. Want wanneer de ogen van Israel open gaan voor dit goede nieuws,  dat de Messias uit hun volk al ís voortgekomen…  zal de geschiedenis, zoals God die in de handen vasthoudt, weer verder ontrollen… en daar is véél meer over te zeggen maar voor vandaag… is het blog lang genoeg!

Luistertip: Lamb- Jew and gentile

 

Ondertussen groeien wij, worden we gesnoeid en dragen we vrucht. Dat hóóp ik tenminste van harte! En als dat niet zo is, dan wordt het tijd om toch eens achter de oren te krabben. Waar gaat het mis? Waar ben je gepland? Mag de Landman met Zijn vlijmscherpe mes, bij jou in de buurt komen, om je mooier te maken? Jezus is voor ons gestorven, de zoon is naar Israël gekomen en Hij is er gedood buiten de muur zodat de Redding ons ook heeft bereikt! Het minste dat wij dan tenimnste kúnnen doen is… Zijn genade aannemen, wortelen in Zijn kennis en Zijn woord en liefhebbend uit te strekken…

 

Meezingen! Bij het kruis – opwekking 775

 

3 Reacties

 1. Els

  Zo knap uitgelegd! Heerlijk om te lezen en hennie: mooi die druiventros…. die wil ik ooooooook!

  Antwoord
  • Bettuelle

   ik óók!! Dus ik heb ‘bm inmiddels maar getekend 😀

   Antwoord
 2. catrina

  haha ik ook Els! 🙂

  Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This