door | donderdag 6 april 2017 | Biblejournaling challenge 40 dagen | 0 Reacties

6 april 2017

Hebreeën 10:19-22

Dankjewel Rianne (link naar Facebook, LEF-lifestyle), voor je fijne tekening vandaag! Een mooi vervolg op wat je maandag voor ons hebt gemaakt. Het voorhangsel scheurde, van boven naar beneden, dwars door midden!

Weer dat voorhangsel. Alwéér. Ja, het komt méérdere keren terug in de Bijbel. God vindt het blijkbaar érg belangrijk dat we doordrongen raken van dit feit: wij kunnen door Jezus bij Hém komen! Bedenk je eens even… het voorhangsel was ongeveer 20 meter hoog (!!) en 10 centimer dik (!!)

Vers 22: Rein en bevrijd van een slecht geweten en met zuiver water gewassen. Zó kunnen we nu voor God verschijnen!

Ervaar jij dat? Weet jij je ‘gereinigd?’ en hóe weet je dat dan?

Ervaar jij dat? Heb je een ‘zuiver geweten’? En hoe weet je dat?

Ervaar je dat? Ben je met zuiver water gewassen? Wat betekend dat dan? En hoe weet je dat?

En… dan… bedenk … hoe makkelijk we deze vragen lezen en heel even overpeinzen… Dit alles heeft toch niets te maken met erváren. Wat hier in de Bijbel staat opgetekend, is een feit. Soms voelen we ons niet rein en soms niet zuiver. Het is een opdracht van GOD aan ons om heilig te leven. Dat houdt in, dat het een weg is van gehoorzaamheid, met vallen en opstaan. Waarin we vooral moeten leren te geloven, te vertrouwen en zeker te weten, dat Gods Woord wáár is. Dat gaat dieper dan gevoel. Dieper dan ‘ervaren’… Dat maakt de rest van de Hebreeënbrief ook duidelijk. Dat was even een uitstapje. Terug naar de tekst van vandaag!

Meezingen! “maak mij rein voor U”opwekking 427

 

Jezus baande een weg, door het voorhangsel heen. Nee! Het moet nog mooier gezegd worden! Jezus is het voorhangsel!

En wat dacht je van Zijn uitspraak, dat Hij de tempel in drie dagen kon afbreken en weer opbouwen? (de tempel heeft dezelfde indeling en gebruiken als de tabernakel). Jezus sprak over Zijn eigen Lichaam! Hij is die tempel, die tabernakel! (Mattheus 26:61)

 

Zoals we al eerder deze week tegenkwamen, is het voorhangsel een beeld van Jezus zelf. De symboliek in de kleuren van het kleed, verduidelijken dat. Door het voorhangsel was het mogelijk om bij God te komen; de hogepriester kon éénmaal per jaar naar binnen, tijdens Jom Kippoer (zie 27 maart van deze challenge!) … Zijn gebroken lichaam is het voorhangsel. Het gescheurde dikke gordijn laat zien hoe Zijn lichaam ook gebroken werd. Andere vertalingen van de Bijbel vertalen dat mooier, daar staat letterlijk hoe dat voorhangsel, Zijn vlees is! 

 

Nog even terug naar het gewassen zijn, met zuiver water. Jezus is ons Levend Water! Water! Het mag over ons heen spoelen en het mag als stromen van Levend Water ook uit ons komen wanneer Jezus onze levensbron is. Het moge duidelijk zijn, dat gelovigen zich lieten dopen nadat ze het offer van Jezus aangenomen hebben. Een daad wordt toegevoegd aan woorden en de beslissing wordt concreet tastbaar gemaakt.

Ook in de tabernakel is hiervan een weerspiegeling te vinden in het wasvat van koper, gemaakt van spiegels, waarin de priesters zich moesten reinigen (Exodus 30)… Ze hoefden alleen hun handen en voeten te wassen (het wassen van de handen is een teken van onschuld!) Zonder deze reiniging zouden de priesters niet in staat zijn om God te dienen. Maar er waren ook momenten dat de priester volledig in het waterbad onder moest en daarná schone kleren aan moest trekken. En zo: zo zijn wij ook ondergedompeld in Jezus en zijn we daarná met Hem bekleed! (Galaten 3:27)

 

Luisteren: “The power of Your Love” – Geoff Bullock

En omdat dit verhaal zomaar een link naar het heerlijke water en naar de doop maakt, even een sneakpeak van de pagina die ik maakte voor vandaag en een lied van Sela!

Eventueel luisteren: Doop – Sela 

Als je hier meer verdieping in wilt dan verwijs ik je door naar de Bijbel (uiteraard) en naar de artikelen waar ik me óók heb ingelezen!

P. Steffens & V. Steffens, “de betekenis van heiliging”, 05-04-2017, https://petersteffens.nl/artikel/de-betekenis-van-heiliging/

H. Sales & X. Sales, “Het wasvat van de tabernakel”, 05-04-2017, http://www.reddingdoorjezus.nl/pdf/wasvat_1.pdf

R. van den Berg, “Tabernakel/ voorhangsel”, 05.04.2017, http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/T/Tabernakel%20/%20Voorhangsel/658/

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This