door | vrijdag 7 april 2017 | Biblejournaling challenge 40 dagen | 1 reactie

7 april 2017

Een prachtige pagina van Rosanne vandaag! Dankjewel! ZO uniek, origineel, om een Leeuw op deze wijze uit te beelden. Als een geslacht lam het beeld is van de Jezus die naar de aarde kwam. Wow… hoe zal Hij dan zijn als Hij in de Bijbel gesymboliseerd wordt met een lééuw! De Koning der dieren. Majesteitelijk. Bevreesd. Krachtig.  Dat is Jezus, zoals we Hem nog zullen zien… !

Voor de opbouw van deze pagina kun je klikken op deze link.

Genesis 49:8-12

Lekker meezingen! Leeuw van Juda

De vernederde Man …
Het geslachte Lam…
Een Telg uit de stam
van Juda.
Deze geslagen en gebroken Jezus… waar is Zijn Koningsschap?
Over Juda wordt geprofeteerd dat de scepter in Zijn handen zal zijn. Silo zal komen en heersen. (Silo… dat betekend o.a. Rustbrenger en Rechthebber)
Maar ook wordt er gesproken over de ezel, gebonden aan een wijnstok. Zoals we al eerder hebben gelezen deze week, is Israél de wijngaard en is de stam van Juda, de wijnstok. Jezus is de ware wijnstok! (Johannes 15:1) en komt op een ezel Jeruzalem binnen om daar te sterven.
Zijn gewaad wordt gewassen… met wijn… druivenbloed.
Hij wast witter dan melk, elk, die Hem aanvaarden zal. Witter dan sneeuw!
Jawel!
De Telg houdt stand,
de scepter blijft in Zijn Hand…
berg je, buig je, want…
dit geslachte lam…
Hij is de Leeuw!
En dát is het vooruitzicht! Hij is gekomen als een Lam… Straks komt Hij weer terug om te heersen, dan komt Hij als een Leeuw!
Muziektip: You’re the Lion of Judah – Robin Mark
Ik hoop dat deze profetie, gedeeltelijk vervuld en nog vól zinderende verwachting over wat er nog komt, je mooie inspiratie zal geven om vandaag een pagina in je Bijbel te maken!
Fijne dag!

1 Reactie

  1. Roelie van den Berg

    Wow wat prachtig zeg.

    Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This