door | zaterdag 8 april 2017 | Biblejournaling challenge 40 dagen | 1 reactie

8 april 2017

 

Lucas 22:54-62

Luisteren: Petrus – Lars Gerven

Voordat de haan kraait morgen – Petrus – zul je Me drie keer verloochend hebben.

Dat is niet wáár Heer, nooit!

Oeh, bedenk je de ángst die Petrus knelde en waardoor Petrus de waarheid niet sprak – toen men hem vroeg – ken jij Jezus? Jij hoort toch bij Hem?

En bedenk je de scháámte daarna! Hij was nog niet uitgesproken, die derde keer, en Jezus draaide zich om, keek Petrus recht in het gezicht, de haan kraaide.

De haan; het beeld van trots, mannelijkheid, vechtlust, bravoure, dapperheid … tegenover de gebroken en verslagen Petrus. Hij zal het nooit meer goed kunnen maken, beseft hij, als Jezus aan het kruishout sterft. Wat bitter. Wat eindeloos bítter.

Hoe vaak verloochenen wij Hem nog? Hoe vaak nog- moet Hij voor ons lijden omdat onze angst ons de mond snoert?

 

 

Jezus zoekt Petrus weer op in een soortgelijke situatie. (Johannes 21) … Het kampvuur in de vroege ochtendgloren, de kraaiende hanen die de ochtend inluiden.. en dan die sterke blik in Jezus ogen.

 

Denk eens aan je eigen leven… een bittere en verdrietige herinnering. Soms brengt GOD je daar naar terug, op de één of andere  manier doen omstandigheden je weer terugdenken aan zo’n vreselijk moment. Waarom Heer? Waarom brengt U me die pijn weer onder ogen? “Hou je van Mij? ” vraagt Jezus dan. Hij richt onze blik naar Hem. Van het kampvuur weg, van de kraaiende haan af, van de verbittering, terug naar Hem. “Hou je van Mij?” vraagt Jezus. “Já Heer!” En dan vraagt Hij het nóg een keer. Hij vraagt… “Hou je van Mij?” deze derde keer gebruikt Jezus het woord ‘Agapé’… “Agapé” is de Liefde die verder gaat dan wederzijdse vriendschappelijkheid. Agapé gaat over … liefhebben bóven jezelf, vergeven, liefhebben zonder eigenbelang. Petrus wordt verdrietig. Geraakt door de situatie, de vragen van Jezus. Het is goed om te huilen…

 

“Já, Heer!”

 

Jezus herstelt Petrus. Weidt mijn lammeren, Hoedt mijn schapen, Weidt mijn Schapen. Petrus richt zich weer op en wordt een belangrijke schakel in Gods plan, hij brengt het Goede Nieuws de wereld in. Visser van mensen!

 

 

 

Twee vragen brengt dit blog vandaag…

“… Hoe vaak kraait de haan en dat ik hem niet hoor?” zingt Lars Gerven.. wie moet hoognodig uit jouw mond horen, dat jij bij Jezus hoort? En wat dat écht betekend?!

 

“Hou je van Mij?” vraagt Jezus als jij, met je gedachten over je eigen leven, bij je diepste pijn uitkomt. Wat zeg je op dát moment? En wat is dan de opdracht van Jezus aan jou? … in welke bediening wil God jou plaatsen?

 

Meezingen: “Jezus… ik hóu van U”

Fijn weekend, lieve mensen!

1 Reactie

  1. Jolanda

    Hele mooie tekening! Goed met Jezus zo uit het raam kijkend naar Petrus.
    Het streepje op agapè staat verkeerd

    Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This