door | woensdag 12 april 2017 | Biblejournaling challenge 40 dagen | 0 Reacties

12 april 2017

Hennie Jochems: dankjewel voor wat je maakte vandaag!

I korinthiers 11:23-26

Elly en Rikkert: Avondmaal

U nodigt mij aan tafel. We gaan samen eten. Ik ben zenuwachtig, ik weet niet wat ik moet zeggen of denken. Hij glimlacht. Knipoogt even. Pakt het brood wat op tafel staat, en breekt het. “Dit is mijn lichaam”,  zegt Hij dan. Ik ben verwonderd. Hoe kan ik Zijn lichaam eten? “Het brengt je leven, elke keer als je het tot je neemt, zul je weer beseffen dat Mijn Lichaam, jouw Leven is”

De verhalen die ik vroeger hoorde, weerkaatsen in mijn hoofd. Het manna dat de Israëlieten kregen en wat hen in leven hield in de woestijn. Elke ochtend opnieuw konden ze het manna verzamelen: niet méér, niet minder. Jezus die geboren werd tijdens het loofhutten feest en waarschijnlijk in een bróódbak werd gelegd. Johannes die schrijft… Jezus is het Levende Woord! Het brood dat Hij brak toen de menigte mensen honger had en dat er 12 manden vol  brood overbleef. 12 manden! De 12 volken van Israel: Jezus Lichaam is genoeg voor iedereen!

Wat groots. En wat voel ik me klein en dankbaar. De grote God zit híer, bij mij, Hij eet met mij en daardoor weet ik, dat door al dat gróótse, U ook het allerkleinste ziet.

Luisteren: U nodigt mij aan tafel – Sela

Dan pakt U de wijn. Fonkelend rood; geperste druiven van de rijkste oogst. Jezus, de Man uit de stam van Juda, maakte de profetie wáár. Wat gaat Hij doen? Hij schenkt de wijn in. Hij bid en dankt Zijn Vader en dan mag ik er ook van drinken… Het is Zijn blóed wat ik drink…! Ik denk aan Zijn eerste wonder… het water dat Hij veranderde in wijn… Here, U hebt alles zo prachtig doordacht.

We eten de maaltijd verder samen. Mijn hart is tot stilte gekomen en ik kan luisteren naar Hem… Wonderlijke stilte, wonderlijke woorden! Als Hij uit mijn zicht verdwenen is, weet ik wat me te doen staat. Ik pak mijn schoenen en mijn jas. Ik ga naar buiten en mag uitdelen van mijn dankbaarheid.  Ik zie uit naar morgenochtend, als ik weer de maaltijd mag delen met mijn Redder, want o… wat heb ik Hém nódig om dit leven te leven!

 

Luisteren: Trinity: Brood van het leven

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This