Illustrator

13 april 2017

Romeinen 8:18

 

Hóóp, wát een hoopvolle tekst is dit vandaag. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de ‘luister’ die openbaar zal worden in de toekomst. De schepping ziet er reikhalzend naar uit. Vandaar dat anker (de hoop) die omhoog komt uit het heldere water (de Heilige Geest!) met de rozen die, al groeiend, omhoog reiken… (de schepping!)

 

Maar wat betekend het precies, dat we moeten delen in het lijden van Jezus? … het lijden hoort er blijkbaar bij. Het moet ons louteren? Het moet ons doen schitteren als zilver en ons doen blinken als goud. De druk moet ons doen stralen als edelstenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Geest die Jezus uit de dood liet opstaan… luister goed! Diezelfde Geest … woont in ons! Zijn Levenskracht… leeft in ons! En dat is wat het lijden in de goede verhouding gaat zetten. Daarvoor moet ik je verwijzen naar de eerste brief die Petrus heeft geschreven.  Weet je nog – hoe Petrus Jezus verloochende en hoeveel bitterheid en verdriet en schaamte dat hem bracht? En weet je dan ook, dat Petrus daarna, gevúld met Die Heilige Geest, heeft geléden voor Jezus, intens geleden! Men heeft hem zoveel lichamelijke pijn aangedaan!  Maar hoeveel liefde, kracht en blijdschap, doorzettingsvermogen, dat gaf? Dát is het verschil. Petrus heeft zich nooit meer verbitterd, eenzaam en beschaamd gevoeld tijdens zijn lijden voor Jezus.

 

Een lastig thema hoor, vind ik, voor ons, westerse christen in het materialistische Europa. Wij worden niet in de gevangenis gezet omdat we in Jezus geloven.

Voor ons is het heel belangrijk, volgensmij, om een zuiver gehoor te ontwikkelen. Er is zoveel mist in dit Europa en zoveel ruis op de lijnen. Alles binnen handbereik. Eten, internet, kleding… En zelfs al is het niet in ons handbereik omdat we lijden onder westerse armoede… dan nog kan het ons afleiden van Jezus. Het verlangen naar méér. Reclames en series op internet of televisie, die ervoor zorgen dat we ons nu tekórt voelen schieten in wie we zélf zijn. Het zorgt ervoor dat we zoveel bezig kunnen zijn met onszelf, met ons voorkomen… Maar wees eerlijk… staat er ergens in de Bijbel dat God het niet goed vindt, zoals je bent? Néé! het is veeleer andersom! Psalm 139, om maar eens even wat te noemen. `Ik vormde je in de buik van je moeder…` Een zuiver gehoor; hóór dát Bijbelse geluid en maak het je eigen. Leer Gods stem verstaan om Hem gehoorzaam te kunnen zijn. Leer Zijn woorden om zodoende te weten wat je moet doen.

Gehoorzaamheid- weet je nog, hoe gehoorzaam Abraham was aan God om zijn zoon te offeren? Hij was het wérkelijk van plan- dát is lijden voor Jezus. Gehoorzaamheid: ontgoocheling van onszelf, klappen uit onze eigen ‘bubbel’… naar buiten toe, op de één of andere manier, Gods weg bewandelen… de Weg die Hij bedacht! Een weg die daarom perféct bij ons past…

 

Luisteren: Licht aan – schrijvers voor gerechtigheid 

En daarom moet ik nu toch ook even Amos 5:21-23 aanhalen. God wálgt van de ‘aanbidding’ die het volk Hem brengt. ‘Bespáár Mij het geluid van jullie liederen…” zegt Hij daar! Laat liever het recht stromen als water … vers 24 … Zo… ware aanbidding heeft alles te maken met réchtvaardigheid. En recht doen; heeft ook alles te maken met gehoorzaamheid. 

Zeg… de Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, die leeft in ons! We hoeven dus niet meer in de angst te leven maar als vrije kinderen van God! Dat is de boodschap die Romeinen 8 ons ook meegeeft vandaag.

 

Ga dus: in díe vrijheid! Want… welk lijden je ook zult ontmoeten… het weegt niet op tegen de luister die je ontvangt! De kracht, de passie, je zult je tanden ergens in kunnen zetten; het récht! Doorzettingsvermogen zul je leren wanneer je Gods wegen bewandelt. En dat alles mag je steeds opnieuw in vertrouwen ‘loslaten’ omdat Gods Geest ons de kracht geeft, die we nodig hebben (vers 26) …

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers liken dit: