Illustrator

9 September

Wekenfeest / oogstfeest / Pinksteren!

Handelingen 2:1-4

Prachtig lied van People and Songs … heerlijk om ook gewoon een playlist aan te zetten van deze zangers, zo getalenteerd! Revive me… het refrein zegt:
Raise my faith
a little higher
Set my spirit on fire 
Lord, we’re asking You to move

(Lord, we’re asking You to move! Move! Op instagram, raak mensen aan via al onze platen en teksten die we delen! Laat het internet een middel zijn om de eenzame mensen te bereiken! En Here, raak ons aan, zet ons weer in vuur en vlam! Beweeg in en door ons!)

Wat is de bedoeling van Gods Geest? Wie is Hij eigenlijk? Op welke manier openbaart Hij Zich dan? Bij mij ook? Allemaal vragen die we deze week met Bijbelteksten bekijken. Sinds Gods Geest is uitgestort tijdens Pinksteren is Hij voor iedereen beschikbaar en Hij is degene die de mens wil helpen ‘tot zijn doel’ te komen.

Het is de krachtige Heilige Geest die ons de gaven en talenten geeft. Het is de Heilige Geest die ons aanzet het goede te doen. Het is de Heilige Geest! Láng geleden gaf God ons de wet: gegraveerd in stenen tafelen op de berg Sinaï aan Mozes. En al járenlang vieren de Joden, volgens Gods eigen aanwijzingen in Leviticus 23, het Pinksterfeest (ook wel genoemd: Wekenfeest of ‘feest van de eerstelingen’). De gewoonte is om vooral véél te versieren met prachtige kleurrijke bloemen. Tijdens dat feest lezen zij het Bijbelgedeelte waarin God de wet geeft. Exodus 19 en 20… God verschijnt en er is een enorme storm en vuur in bliksem! Het is de wet die ons de vrijheid zou moeten geven… vrij van onze beperktheid, vrij van ons gestuntel, vrij van ons oordelen en veroordelen, vrij van trots, angst, jaloezie…. vrij van onze zondige natuur… om dichter tot God te komen. Maar de wet bracht ons de vrijheid niet, het opende ons de ogen voor onze onkunde. Het is het offer van Jezus… Zijn sterven en opstaan opent de weg!

En de Heilige Geest die we daarna uit kunnen nodigen en in ons hart gegraveerd wordt, kan het wél. Hij in ons… en we zijn waarlijk vrij!

Het is géén toevallig wonder, dat de Heilige Geest wordt uitgestort op eerste Pinksterdag. Precies 50 dagen na het Paasfeest. In oudere Nederlandse vertalingen staat dat het feest Pinksteren werd “vervuld”. En dat is een prachtige vertaling. De eerstelingen van de oogst; de eerste mensen die wérkelijk vrij worden door wat Jezus voor hen heeft gedaan. ( Betekend dat, dat het grote oogstfeest, het Loofhuttenfeest, nog vervuld moet worden en nog uit zal komen? Is dat een belofte waar we naar uit mogen zien? Ja, ik dénk het! )

De wind en het vuur op de berg waar Mozes de wet ontving… de mensen vreesden het en de mensen moesten er ver van weg blijven, zij zouden dood vallen. Gods heiligheid is te groot. De wind en het vuur verschenen opnieuw tijdens het Pinksterfeest,  kon nú wel bij de mensen komen die in Jezus geloofden! Hetzelfde vuur, dezelfde wind, dezelfde Heiligheid… vervulde de mensen! Dat is zo’n ontzaggelijke genade. Gods Heilige Geest vult ons en let op, zónder de Heilige Geest kunnen wij niet zaaien en oogsten. Hij is het, die ons altijd bijstaat, of we het nu merken of niet.

Is Gods Geest in jou? Ik ben benieuwd… hoe merk je dat? Hoe weet je dat?

En als je het niet zeker weet… vraag het. God wil gevraagd worden… zing het refrein van Talitha Nawijn anders mee, luister het lied goed uit! … En laat Gods Geest je weer vervullen, opnieuw, opnieuw en opnieuw!! “Welkom Thuis”

“Mijn hart is Uw huis, woon met Uw Geest in mij, o God!”

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers liken dit: