Dankbaarheid

THANK YOU LORD – Don Moen

Lucas 17:10-19

Er waren er tien. Tien melaatsen. Ze werden allemaal genezen: ze werden rein verklaard. 

En er was er één die terug kwam.

 

Teruggaan naar Jezus had niet gehoeven. Het was geen opdracht. Deze zieke melaatse was net zo goed genezen als de rest.

Maar de dankbaarheid zorgde ervoor, dat deze éne weer terugkwam bij Jezus!

Dankbaarheid zorgt ervoor dat je weer terugkomt, bij Jezus.

Zo onderweg, deze maand tijdens deze fijne Biblejournalingchallenge #achterJezusaan, is het thema “dankbaarheid”gekozen omdat het ons terugbrengt bij Jezus. Wanneer we vreugdevol zijn maar zéker ook wanneer we de vreugde niet voelen. We kunnen altijd danken, in alle omstandigheden. Danken brengt ons altijd terug bij de Gever van alles. De Schenker van het leven, de zon, de nieuwe dag, de regen…

En wat zegt Jezus dan? “Je geloof heeft je behouden”… zo zó! Jezus weet als geen ander, hoe belangrijk het is om dankbaar te kunnen zijn. Ja, de wetenschap heeft het al lang bewezen. Maar vóór die tijd wist God al dat dankbaarheid goed is voor ons. “Schrijf elke dag 3 dingen op waar je dankbaar voor bent”,  dat zijn simpele, werkbare maar diepgaande opdrachtjes die je mee kunt krijgen wanneer je in gesprek gaat met een coach, bijvoorbeeld.

God heeft onze dankbaarheid niet nodig. Maar wij wel.

Melaatsheid. Dat is niet zomaar een thema. In het eerste testament, Levitcus 13, is heel uitvoerig beschreven wanneer iemand melaats is én… dus uitgestoten dient te worden. Zo iemand is eigenlijk dóód onder de levenden. Zo iemand mocht niet meer deelnemen aan de samenleving, op geen enkele manier. Dat is niet zomaar uitvoerig beschreven. Niets in de Bijbel staat er zómaar. Melaatsheid staat voor zonde. Jesaja 1:6 beschrijft een melaatse in vergevorderd stadium, als beeld van een zondig volk.  Romeinen 3 kan náást Leviticus 13 worden gelegd. Daarin wordt zeer uitgebreid beschreven wat de zónde inhoudt.

In Leviticus 14 staat beschreven hoe iemand weer genezen wordt verklaard van melaatsheid. Er worden twee levende vogels gevangen. Eén van hen wordt gedood en het bloed van deze vogel maakt de ander weer vrij. In Romeinen 4 wordt uitgelegd hoe het offer van Jezus er is, om ons vrij te maken van de onreinheid.

Jezus is gevangen mét ons in de onreinheid: de zonde. Hij is gestorven en zijn bloed maakt ons weer vrij – vrij !

Laat je hart toch barsten van dankbaarheid. Want dát is de ultieme reden om dankbaar te zijn. Dat je écht vrij bent van de zonde als je aanvaard wat Hij deed voor je. En als je de dankbaarheid niet voelt, laat je mond dan gevuld zijn met woorden van dankbaarheid. Daar begint het toch mee. Op je knieën, het gezicht opgeheven naar Jezus. Dank U Here, dank U wel voor …. !

 

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This