27 november 2023 | Lukas 22:20 | Exodus 6:6 Ik zal u verlossen met een uitgestrekte arm

De derde beker die wordt gedronken tijdens de Pesach maaltijd gaat nog verder dan de eerste en de tweede beker.

De eerste beker haalt ons uit de modder van het gevangenschap, het slavenbestaan, het juk van de angst.

De tweede beker wil ons liefdevol en rechtvaardig en geduldig – bevrijden van de trauma’s die het slavenbestaan ons heeft opgeleverd. God leidt ons aan Zijn hand door woestijnen en oases om te leren leven als vrij mens.

Deze derde beker is een gevolg van het drinken van die eerste en tweede beker. Deze reis van verlossing gaat over het leven in Gods plan. Het is misschien niet goed te begrijpen – maar vóórdat jouw leven begon, had God een plan voor je. Jouw gaven, talenten, genen, zwakheden, sterke punten, kwaliteiten … dat alles bij elkaar brengt God samen tot iets wonderlijk moois. Hij wil je echt gebruiken tot Zijn eer en glorie. Wandelen in je bestemming.

Deze onderstaande zin heb ik gepikt uit het boekje “Vier bekers” – Gods eeuwige beloften voor een leven van vervulling van Chris Hodges (uitgeverij Sjofar, 2015, bladzijde 78) . Het gaat over de duivel die niet wil dat jij bevrijding ontvangt en dat jij christen bent, verlost uit zijn klauwen. Maar oké, het kan hem tussen de vingers glippen en dan heeft de duivel dit voor ogen:

“Satan wil graag dat je de tweede beker nooit bereikt, maar altijd blijft worstelen op de loopband van bevrijding van je eigen ik, en daardoor opgeslokt wordt…

God wil dat we groeien, ons volledige potentieel ontdekken en ons ontwikkelen tot we dat bereiken. Anders blijven we verblind…. en niet productief. Dat is precies de bedoeling van de vijand”.

Want als jij het leven leeft in de vrijheid van God – ondanks al je littekens, wonden, pijnen en verdriet – dan wekt dat andere mensen tot jaloezie, tot nieuwsgierigheid. Want jij doet dat niet vanuit je eigen kracht … jij leeft vanuit Gods kracht!

Efeziërs 2:10: “want Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Het is dus goed en belangrijk om je pijn en trauma’s aan te kijken, de tijd te nemen. De tweede beker. Vrij te komen van het juk. Tegelijk mag jij je ook uitstrekken naar wat God voor jou in petto heeft.

En wat daarvan het mooiste is? Dat Hij verlangt dat jij in Zijn aanwezigheid komt en blijft. Want daar is bevrijding, genezing, daar laat Hij je zien wat Hij voor jou bedacht heeft.

En hoe dat allemaal mogelijk is?

Omdat Jezus stierf voor jou. Hij stierf voor jou! Als een onschuldig lam stierf Hij. Zoals de Israëlieten een bokje moesten slachten, het bloed opvangen en bestrijken aan de deurposten zodat de engel des doods hun huis voorbij zou gaan… Zo is het bloed van Jezus voor ons tot redding. Het verhaal van Zijn dood en opstanding staat in ieder geval vier keer opgetekend in de Bijbel: Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes – ze hebben het allemaal beschreven. Een verhaal – van levensbelang!

Verwerking in notitieboekje

In het notitieboekje maakte ik kleine aquarellen op postzegel – papiertjes. ( een stans van Elizabeths crafts designs – nieuw gekocht dit weekend!) Tip: nieuwe spullen direct gebruiken!

Ik plakte ze op een velletje papier die ik al had voorbewerkt met servetten met druiven.

Voor jullie het sjabloon van het lammetje – de pootjes heb ik niet afgetekend, beetje “groen gras” ervoor om de pootjes te verbergen. En in diverse groottes – zo kun je het lammetje verwerken naar jouw zin.

Om verder uit te wrken tijdens een gespreksgroepje of in je notitieboekje…

Print het lammetje, kleur in of trek over. En schrijf en bid: wat is Gods plan voor jouw leven? Jezus stierf voor jou en maakte de weg vrij voor jou om vertrouwelijk met God om te gaan. Wat vertelt Hij jou terwijl je bezig bent met het lammetje?

Luister eventueel, ondertussen, naar mooie muziek

Vertaling van “watch the Lamb”

Het lied vertelt van een vader en zijn zonen die, tegelijk met zovelen in die tijd, Pesach vierden… Ze komen Jezus tegen… Jezus stierf exact op Pesach… precies op Gods tijd. Mensen, dat is zo wonderlijk mooi!

Vertaling van Watch the Lamb songtekst
Songtekst:
Lopend op de weg naar Jeruzalem, 
De tijd was weer gekomen om te offeren, 
Mijn twee zoontjes, 
Ze liepen naast mij op de weg, 
De reden dat we kwamen 
was om het lam te zien
Papa, papa, 
Wat zal er te zien, 
Er is zoveel dat we niet begrijpen, 
Dus ik vertelde hen van Mozes 
en vader Abraham, 
Toen zei ik lieve kinderen let op het lam, 
Er zullen zoveel mensen in Jeruzalem zijn, vandaag, 
We moeten er zeker van zijn dat het lam niet zal weglopen, 
En ik vertelde hen van Mozes 
en vader Abraham, 
Toen zei ik lieve kinderen let op het lam 
Toen bereikten we de stad, 
Ik wist dat er iets niet in orde was, 
Er waren geen blijde zangers, 
Geen vrolijk aanbiddingsliederen, 
Ik stond daar met mijn kinderen 
temidden van boze mannen, 
Toen hoorde ik de menigte schreeuwen: 
Kruisig Hem 
We probeerden de stad te verlaten 
maar we konden niet wegkomen, 
We werden gedwongen om mee te spelen in dit drama 
zelfs een deel dat ik niet wilde spelen, 
Waarom werden op deze dag
die mannen ter dood veroordeeld? 
Waarom stonden wij net nu hier?
De plek waar ze al snel langs zouden komen. 
Ik keek en zei: ze komen er aan.  
De eerste riep om genade, 
De mensen gaven hem geen, 
De tweede was een gewelddadige, 
Hij was arrogant en luid, 
Ik hoor steeds zijn boze stem in mijn oren 
schreeuwend tegen de menigte.

 
Toen zei iemand: daar is Jezus, 
Ik geloofde nauwelijks mijn ogen, 
Een man die zo hard geslagen was, 
Hij zag er nauwelijks levend uit, 
Het bloed stroomde uit zijn lichaam, 
Van de wonden op zijn voorhoofd, 
Lopend onder het kruis, 
Vallend op de grond. 
Ik zag Hem – hoe Hij worstelde,
Ik zag hoe Hij viel, 
Het kruis kwam op Zijn rug neer, 
De menigte begon te schreeuwen, 
Op dat moment voelde ik zo’n pijn, 
Op dat moment voelde ik zo’n verlies, 
Tot een Romeinse soldaat mijn arm greep
en schreeuwde:  jij, draag Zijn kruis 
In eerste instantie probeerde ik te weigeren, 
Toen greep zijn hand naar het kruis, 
Dus ik knielde en nam 
het kruis van de Heer, 
Ik plaatste het op mijn schouder, 
En begon de straat in te lopen, 
Het bloed dat hij had vergoten, 
liep langs mijn wang naar beneden. 
Ze leidden ons naar Golgotha, 
Zij sloegen nagels 
Diep in zijn voeten en handen, 
Toch hoorde ik  Hem aan het kruis bidden:  
       Vader, vergeef het hun 
Oh, heb ik nog nooit zoveel liefde gezien 
in de ogen van anderen, 
       In uw handen beveel ik mijn geest 
Hij bad en de Hij stierf, 
Ik stond daar aan de grond genageld,
Ik verloor alle besef van tijd
totdat ik kleine handjes voelde 
de mijne vast houdend, 
De kinderen stonden daar, huilend, 
Ik hoorde de oudste zeggen: 
Vader, vergeef het ons, 
het lam rende weg 
Papa, papa, 
Wat zien we hier?
Er is zoveel 
dat we niet begrijpen, 
Dus nam ik ze in mijn armen, 
En we draaide ons om en zagen het kruis,
Toen zei ik: lieve kinderen
zie Het Lam

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This