Exodus 28:16-29

Wat een “poespas” – de kledij van de Hogepriester. De Here God geeft hele nauwkeurige aanwijzingen. De kleuren, de stoffen – peperduur – ook nog! Het lijkt wel tijdsverspilling. Geld verkwisting.

Maar wat ben ik hier van gaan houden. Als God zo nauwkeurig en exact dingen aangeeft in de Bijbel, dan zouden we daar ook heel nauwkeurig naar mogen kijken. Want dan zit daar een boodschap in die Hij dichterbij ons menselijk begrijpen wil brengen.

Jezus is dé Hogepriester. De hogepriester hier in de tabernakel, met die mooie dure kleren, had als taak om voor Gods aangezicht te verschijnen in naam van het volk. De Hogepriester is een beeld van Jezus. Door Jezus heen heeft God ons zo lief – Jezus heeft ons zo lief – kunnen we zó dichtbij God komen.

De borsttas is daarvan een beeld. Dat Hij Zijn volk op Zijn hart draagt. Wie is Zijn volk? In eerste en laatste plaats – het volk Israël. Door het volk Israël heen heeft Hij Zijn redding als water over de hele wereld laten uitvloeien.

Maar wij ook – buiten het volk Israël zijn ook de ‘Heidense volken’ in Hem uitgekozen, opnieuw geboren, tot nieuw leven gebracht! (lees daarvoor het beeld van de olijfboom in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 9 tot 11 in de Bijbel)

Ook wij worden aan Zijn hart gedragen. En de edelstenen worden hier wéér gebruikt als beeltenis van de kostbaarheid. Er is niets méér schitterend, er bestaat geen duurder materiaal op de aarde dan die prachtige edelstenen, gezet in zuiver goud. God wil niet dat we betekenis geven aan de edelstenen. Weet je waarom niet? Omdat we de edelstenen zouden aanbidden. Dat zien we ook gebeuren … er zijn veel bewegingen die hogere waardes hechten aan de edestenen. Voor genezing en heling — geen wonder eigenlijk — de edestenen zijn geroofd door de grootste dief aller tijden.

Als we dat begrijpen, heeft de dief, de grootste leugenaar – geen vat meer op ons.

Want hier zien we Gods bedoeling met de edelstenen. En dat mag ons verbluffen, we mogen verbijsterd zijn, we mogen vol verwondering zijn. We mogen ook zó naar edelstenen kijken – ons hart mag geraakt worden door de schoonheid ervan. Want dat is wat God wil – Hij raakt ons met zijn prachtige schepping en Hij zegt daarmee: “lieve kind, Ik hou zo van jou. Je bent zo hooggeschat in Mijn ogen, zoveel kostbare waarde. Ik heb Mijn Leven voor jou gegeven! Jij was dat Mij waard. Jij bént dat Mij waard… Ik gebruik de hele schepping om dat te vertolken en ik hoop dat je dat hoort. Ik hoop dat je dat hoort. ”

Ik schilderde de “borsttas” of het “borstschild” in mijn Bijbel en koos de edelstenen die beschreven staan in de HSV. Per vertaling zit er enorm veel verschil in de genoemde edelstenen. Het is erg moeilijk om vanuit de grondtekst te achterhalen welke edelstenen werden bedoeld. Dat vind ik alleen maar mooi – het is niet de bedoeling dat de stenen een betekenis in zich dragen en mensen dat gaan aanbidden…

Wat wél duidelijk is, is dat de edelstenen de namen van de twaalf volksstammen in zich gegraveerd moesten hebben op de volgorde van hun geboorte. En die namen – daar is geen twijfel over mogelijk. Hebreeuwse namen in de Bijbel hebben altijd een diepere betekenis. En dat geldt ook voor de twaalf namen van de zonen van Jakob (van Israël, zoals Jakob later wordt genoemd) … en dat is zo geweldig. Het hele verlossingsverhaal staat geschreven in de stenen. Ik heb ze verwerkt in mijn artjournal, daar kun je het via de foto lezen.

“Zie, Ik heb u in Mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij” Jesaja 49:15-16

“Close to You” van de Israëlische zanger Aaron Joshua. Ik zit de hele challenge al te zoeken naar een nummer van hem wat past bij een thema. En wat mij betreft past deze! Close to You, Yeshua! Zo dicht aan Uw hart! Opgenomen in de graftuin van het aardse Jeruzalem. En Youtube laat zien dat deze nog maar 3 dagen geleden is geüpload. Echt een hele nieuwe dus, dat is gaaf!! Geniet!

Verwerking in artjournal

Wat was het heerlijk om deze pagina’s te maken! Hokjes inkleuren die ik van tevoren enigszins had uitgemeten met een liniaal en een sjabloon met vierkantjes – En ook zo gaaf om dan kleurencombinaties te ‘moeten’ kiezen die ik zelf niet gekozen had. Zoals okergeel en paars en donkerbruin voor de edelsteen Agaat, van de stam Naftali. Dat is toch heerlijk! Lekker kliederen met kleur! En dan donkerbruin en donkerrood voor de stam Benjamin, dat is een “Nefriet”… En een karbonkel dan, voor de stam Judah… die is zwart of rood zwart met bruin… Mijn zoon hielp op internet mee zoeken naar de kleuren van de edelstenen. Leuk om dat samen te doen! In de natte verf strooide ik zout – mooi hoe dat kristalliseert. Zout zijn perfecte kristalletjes …

De linkerpagina betreft handgeschept papier. Wat doe je daar mee? Ik heb hier het hart getekend met krijtjes en een beetje uit laten vloeien met cleargesso én witte gesso. Dat geeft weer een ander effect dan uitvloeien met water. Het handgeschepte papier is erg poreus dus dat zorgt sowieo ook voor een ander effect dan aquarelpapier of Bijbelpapier. Leuk om mee te stoeien en ik ben tevreden met het hart en de twaalf blaadjes die glinsteren door een druppel witte gesso. Jezus draagt ons aan Zijn hart !! Dat is de boodschap!!

Op een vel vellum (of kalkpapier, overtrekpapier) schreef ik de betekenis van de namen van de zonen. Zo zien we daar het belangrijkste reddingsverhaal aller tijden – uitgerold…

Dit lied kende ik nog niet, ik werd er dit weekend op geattendeerd! Het is een mooi nummer over Gods glorie. Hoe kun je God niet zien… in álles?

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This