Zuiver Zilver

‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt’ (2 Korintiërs 3:18). 

Wat mij het meeste opvalt op dit moment, is hoe dat veranderen naar Gods beeld verloopt – van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is iets, wat niet in één keer gebeurd. Het is veranderen “meer en meer” vertaalt de NBV vertaling ditzelfde stuk tekst.

En we veranderen naar Zijn Beeld omdat we met een onbedekt gezicht – zonder een doek voor ons gezicht – Gods majesteit aanschouwen. Het doek in de tempel scheurde toen Jezus stierf. Het voorhangsel wat ons voor Gods Heiligheid moest beschermen. Maar met Jezus sterven en opstanding is die bescherming niet meer nodig- Jezus is onze bescherming, in Hem dragen we nieuwe kleding, in Hem zijn we heilig en witgewassen… en door met Hem te leven en te wandelen, veranderen we steeds meer naar Zijn beeld. Zijn zon is over ons leven opgekomen. Wij staan in Zijn licht. En mensen om ons heen mogen dat ook gaan zien:

Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor”. (Bijbel in Gewone Taal)

Wat kan een tekst toch meer diepgang krijgen door het in meerdere vertalingen te lezen! Het is erg moeilijk om de Bijbel naar andere talen om te zetten. Elke vertaling belicht een andere smaak of geeft een andere nadruk. Al de vertalingen naast elkaar geeft een betere weergave van wat de grondtekst wil zeggen. Mooi he!

Maleachi 3:2-3

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?

Wie zal bij Zijn verschijning standhouden?

Want Hij is als vuur van een edelsmid,

en als zeep van de blekers.

Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:

Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver.

Zo reinigt Jezus ons liefdevol. Het zilver zuiverend totdat Hij zichzelf er in kan zien. Zittend bij het zilver – dat houdt Hij voortdurend in het oog wanneer Hij bezig is. Dat moet heel zorgvuldig om verkleuringen te voorkomen. Ik lees dat zuiver zilver het witste metaal is wat er bestaat. Zou Jezus ons perongeluk laten verkleuren? Zou Hij ons te heet reinigen? Nee – Hij weet precies wat Hij doet.

Lief kind, Ik zie je altijd zo je best doen… Op Mij gaan lijken is vooral, naar Mij kijken. Kijk naar Mij. Leer van Mij. Ik ben zachtmoedig, nederig van hart… Weerspiegelen is je gezicht naar Mij richten en ruimte geven om te weerkaatsen. Zó ga je glanzen. Zo ga je licht geven en rond strooien in unieke kleuren – als een heldere edelsteen. Zo gaan mensen dingen in jou zien die te wonderbaar zijn. Kenmerken, die heilig zijn en ruimte maken voor ontzag en stilte. Laat Mij maar door jou heen werken door Mij te blijven opzoeken. Zoek mijn aangezicht voortdurend …

Verwerking in art journal

Ik had schetsen gemaakt – ik zocht, al schetsend, een passend plaatje bij de tekst in de Bijbel. De schetsen heb ik uiteindelijk niet laten liggen maar (rommelig) ingekleurd en gebruikt in het journal.

Ik heb de schetsen ook voor jullie overgetrokken zodat jullie er eventueel je voordeel mee kunnen doen!

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This