-Gevallen engel-

Ezechiël 28:13

Vandaag een prachtige bijdrage van Sara Lindenhols – typ haar naam bij Instagram of Youtube of op Facebook en je zult haar vinden met al haar kleurrijke en mooie tekeningen en diverse tutorials die ze deelt. Vanwege de griep die mij echt overviel, bood ze aan of ze iets kon doen. Wat fijn! En wat is het ontzettend mooi geworden en bruikbaar bij de tekst. De gevallen figuur, zijn troon is leeg! De edelstenen zijn van hem afgevallen!

En wat een eer om een tekening van Sara alhier te bewonderen en een template daarvan te mogen gebruiken.

Bedankt Sara!!

Over bewonderen gesproken! Die koning van Tyrus was me er één. Als je Ezechiël 28 goed leest, begrijp je dat het hier niet gaat over een menselijke koning. Hoogmoed (vers 2) heeft hem doen vallen. Trots. Ingenomenheid met zichzelf en met zijn eigen verschijnen.

Eerlijk gezegd had ik helemaal geen zin om een plek te geven aan deze figuur in deze mooie challenge over Gods Glorie. Maar zoekende naar edelstenen in de Bijbel, kunnen we niet om deze figuur heen. De duivel was ooit een prachtige verschijning.

Zolang wij hem ontkennen kan hij zijn gang gaan en zullen we zijn daden niet herkennen. Zolang hij nog leeft, zolang is hij de aardsvijand van alles wat goddelijk is. Van alles wat Gods Glans kan reflecteren. Ooit was de gevallen engel bekleed met glans en glorie. Edelstenen sierden hem! Zijn lichaam was er zelfs mee bezet! Dat kunnen we ons niet voorstellen, dat moet een machtig mooi gezicht zijn geweest. Ik vind het geen wonder dat uitgerekend edelstenen gebruikt worden in de mysterieuze occulte wereld. De edelstenen zijn in bezit geweest van de duivel zelf. En als geen ander weet hij mensen te verleiden zodat ze in zijn greep komen. Echt vreselijk. Daar is geen spoor van medeleven of ‘laat maar even’. Hij is keihard en snoeigemeen.

Deze gevallen engel heeft geen plek meer in de hemel maar hij is degene die op deze aarde invloed uitoefent op overheden, op koningen, op heerschappijen, hij is erop uit om mensenharten te verscheuren. Overal wil hij een voet tussen de deur zetten. Deze gevallen engel die bekend is met schoonheid – hij verleidt ons met schoonheid. Met schone schijn. Met leugens. Met angst! Hij verleide Eva met de uitspraak dat ze God gelijk kon worden. We moeten hem niet ontkennen, het is goed om zijn verleidingen te herkennen en zijn strategie. Hij gaat er vanuit dat mensen God ontrouw kunnen worden. Want dat is hij zelf immers ook geworden. Hij heeft dat geprobeerd met Job en ontdekte dat dit niet zo was. Job bleef God trouw! Laten wij onze voeten ook zo gefundeerd houden op Jezus de Rots!

En hij liegt. Daar is hij een meester in. (Johannes 8:44) Ooit was hij de hoogste in de hemelen. Een vertrouweling van God zelf. En toch is het deze figuur gelukt om een hele schare engelen met zich mee te krijgen, in weerstand tegen God. Wat een onvoorstelbare gebeurtenis moet zich hebben afgespeeld in de Hemelse gewesten. En nóg. Het is niet te begrijpen voor ons – nog niet. En deze figuur heeft echt gedacht dat hij God gelijk kon worden. Het is een hevige strijd, nog steeds. Het is de strijd om ons hart. Inmiddels weet hij wel dat de strijd een verloren strijd is. Dat weet hij, sinds Jezus verrees uit de dood. 1 Petrus 1:8-12 , een stukje wat ik een paar keer fronsend heb doorgelezen. Begrijp ik het goed? Volgens Petrus 1:12 is onze Redding – door Jezus bloed – waar we gisteren bij stil stonden middels de Robijn- een geheimenis voor de engelen. Voor de engelen die bij God zijn. Dus dan was het sowieso een geheim voor de engelen die ver bij God vandaan waren. God heeft de duivel totaal verrast met het Reddingsplan voor de mensheid. Dank God voor Zijn Grote Wijsheid!

Weet! Weet dat je in Hem geheiligd bent! Zingend voor God heeft de duivel geen andere keus dan te verdwijnen. Gods heiligheid verschrompelt hem.

Persoonlijke noot

Ik lag dit weekend met fikse buikgriep op bed en ik voelde me letterlijk gevloerd. Zo slecht getimed! Ik had me voorgenomen om een heleboel werk te verzetten voor deze challenge; een taak waar ik echt zin in heb en van geniet. Maar het kwam er nauwelijks van! Met zweetdruppels heb ik wat zaken in elkaar kunnen zetten. Is zoiets dan ook een aanval vanuit de linkse hoek? “De Here weet hoe ik strijden moet”, dat lied had ik in mijn hoofd. “Ja, maar hoe dan Here?!” als je zo beroerd en futloos de griep hebt, blijft er weinig meer over dan op bed te liggen, af en toe in slaap te sukkelen, weer flink misselijk te worden en daar tussendoor, te bidden. Gebed om bescherming, genezing, voorzienigheid voor de challenge. En zaken hebben zich opgelost. Zoals Sara die hier is ingesprongen. En meerdere mensen die online hulp aanboden en mee hebben gedacht.

Strijden doen we ook samen, door samen in Gods licht te wandelen. En samen in Gods licht te knielen. Strijden doen we door de strijd aan te kijken, te beseffen dat die wereld wel een werkelijke is, ook al is die vrijwel onzichtbaar.. Strijden doen we door Gods aangezicht te zoeken. Gevloerd of niet; Hem zoeken in alles wat we doen, Zijn waarheid zoeken. Zijn woorden lezen. Strijden doen we door ons de wapenuitrusting eigen te maken die staat in Efeziërs 6. Blijkbaar kan de duivel ons soms nog een hak zetten. “Hij gaat rond als een briezende leeuw”. Maar dat is het dan. Wij zijn echt geheiligd in Jezus. De Leeuw van Juda!

En wij moeten weten wie we zijn. Kinderen van God! We zijn echt vrij! Tijd om te staan, rechtop te staan. Of om te knielen, God grootmaken doet de duivel verkleinen. De wapenuitrusting van God aan te blijven trekken.

Creatieve verwerking in artjournal

Wat was het fijn om het sjabloon van Sara bij de hand te hebben! Ik heb haar voorbeeld gebruikt en in mijn artjournal gezet. In combinatie met wat servetten van veren. Wat glitters, een sjabloon van een soort stadsgezicht. Een gevallen engel, gevallen uit de prachtige hemel!

Template voorbeeld

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This