Zacharias 7:12 | Ezechiël 3:9

Diamanten

Diamanten: keihard. Het hardste materiaal op de aarde. Ontstaan onder onvoorstelbare druk en in de vreselijkste hitte van de aarde, zijn zij veranderd van koolstof in diamant.

Diamanten: heet geblakerd maar ijskoud. Zo koud dat ze de warmte aan je vingers onttrekken. Hun pijn maakte hen keihard.

Diamanten: onvoorstelbaar schitterend: ze hebben zo’n enorme dichtheid, dat ze het invallende licht met een snelheid van bijna twee derde terugkaatsen. Het lijkt alsof de steen een vuur binnen in zich draagt. Het zijn wonderen die je eindeloos kunt bekijken…

Vandaag een prachtige verwerking van Karin – op instagram draagt zij de naam “my_bible_diary” Ik vind het heerlijk om creatieve gasten in het blog te hebben – zo krijgen we zoveel kleurrijke en diverse vormen van creativiteit te zien. Ik hoop dat we daardoor allemaal ook beseffen dat God ons zegende met uniekheid – ook in creativiteit! Karin schreef ook een overdenking over diamanten, haar stukje vind je onderaan mijn geschreven blog! Wat we schreven komt overéén met elkaar. Dat vind ik fijn, want ik heb echt lopen stoeien met dit thema “diamanten”.

Diamanten hebben een koninklijk, romantisch, duur en mooi imago. Maar onderweg, toewerkend naar deze Bijbelstudie en veel informatie te hebben gelezen, krijg ik een hele andere bijsmaak bij diamanten. Zo heb ik een enorm artikel gelezen over hoe diamanten gewonnen worden – je kunt het je vast voorstellen. De mannen en kinderen en vrouwen… het zijn slaven. “bloeddiamanten” is ook een bekende term. Het maakt me verdrietig. Er zijn plekken waar elke werknemer na het zoeken naar diamanten élke dag een röntgenfoto moet maken voor hij naar huis kan… allemaal om te voorkomen dat men diamanten mee naar huis zal nemen. Er zijn plekken in Namibië waar nog schrijnende overblijfselen zijn van mensen … overblijfselen van ‘kampen’ waar ze ‘woonden’… De handel van diamanten gaat over mensenruggen heen. Het staat voorop dat de steen ontzettend veel waarde heeft. En echt ontzettend prachtig is. De steen heeft ook een plek in de borsttas van de priester bijvoorbeeld. Daar kom je alleen terecht als prachtige en waardevolle steen. Dus, dat is de diamant. Waardevol en prachtig. Pijnlijk en dubbel.

In de Bijbel lezen we dit over de diamant:

Tegen Ezechiël zegt God: “Zie, ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht. Uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd. Uw voorhoofd zal ik maken als diamant, harder dan steen. Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik want zij zijn een opstandig volk!” (hoofdstuk 7 vers 8-9)

“En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden, die de HEERE der heirscharen zond in Zijn Geest, door den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van den HEERE der heirscharen” (Zacharias 7:12)

In andere vertalingen wordt ook het woord “staal” gebruikt voor diamant. Of “sloten zich ervoor af”… Ik heb bij verschillende mensen in mijn netwerk gevraagd wat de grondtekst laat zien. Waarschijnlijk is het woord diamant hier wel goed geplaatst vanuit de vertaling – ook nog een hele heldere opmerking van iemand dat staal nog niet uitgevonden was of nog niet gebruikt werd in die tijd en die cultuur. Diamant is hier gebruikt om de hardheid te illustreren van de mensen…

Diamant. God beloofd aan Ezechiël dat Hij aan hem een “hoofd als van diamant” zal geven. Omdat het volk van Israël niet naar de woorden van Ezechiël zal willen luisteren en omdat ze Ezechiël zullen verafschuwen daarom – geeft God hem bescherming. Hij zorgt ervoor dat het kwetsen en plagen Ezechiël niet zal bereiken. Ik vind daaropvolgend vers 10 daarom ook zo mooi. Het hart van Israël is hard als diamant (Zacharias 7…) maar het hart van Ezechiël neemt de woorden van God in zich op. God beschermt zijn hoofd door het hard te maken- zijn gedachten, zijn gevoel, zijn ratio. Mensen zullen hem niet breken. Maar het hart van Ezechiël houdt God zacht, kwetsbaar, mooi en levendig. Gevoelig voor de Heilige Geest.

Heer, dat bid ik U ook voor ons! Bescherm ons tegen dat wat ons kapot wil maken. Maak onze hoofden hard en onbreekbaar als diamant. Bescherm ons als de kwade dagen komen waarover de Bijbel spreekt. Maar houdt alstublieft onze harten zo zacht, geduldig, liefdevol en gevoelig voor Uw Geest. Houdt U alstublieft ons binnenste warm en vurig.

Blog van Karin:

Diamant. 

Gemaakt van allerhardst materiaal. Een paar keer noemt God de diamant in de Bijbel. Beetje afhankelijk van de vertaling welk woord wordt gebruikt. In Zacharia 7 staat dat het volk van God hun harten harder maakten dan diamant. Hardleers, halsstarrig volhardend in ontrouw aan hun God. In Jeremia, dat de zonden van het volk met een punt van diamant staan gegrift in hun hart. En tegen de profeet Ezechiël zegt God dat Hij hem net zo hard maakt, als diamant, om Zijn boodschap zonder angst te brengen. Diamant als teken van harde harten, harde woorden, en bescherming. Ik vond het in eerste instantie maar lastig om die kostbare edelsteen in dat licht te zien. 

Voor het bewerken van diamant heb je ook weer diamant nodig, las ik ergens. Dan is die verwijzing naar diamant juist ook weer mooi. God gebruikt de harde boodschap om de harten van Zijn volk te bewerken. Hij verlangt naar hen, houdt zielsveel van hen. Diamant is behalve hard ook heel kostbaar. Dat is de reden voor die waarschuwingen, voor de harde woorden, voor de oproep om Hem weer te volgen. Zijn volk is Hem zo dierbaar. 

Vorig jaar las ik de hele Bijbel in een jaar. Als nooit tevoren werd ik geraakt door de manier waarop God naar Zijn kinderen kijkt. Voelde ik als het ware een stukje van Zijn pijn om hun ontrouw. Die ontrouw raakt Gods hart, omdat Hij zoveel van hen houdt. Als je doorleest in Zacharia zie je dat: ‘Ik brand van liefde voor Sion’, en heeft Hij het over een toekomst met onwankelbare trouw.  De meeste pijn voel je door hen van wie je heel veel houdt… Alles wat Hij doet, doet Hij met het doel om hun harten te bereiken. Dat is vandaag de dag niet anders. Zoals Zijn volk kostbaar is in Zijn ogen, hooggeschat, en zoals Hij hen liefheeft… zo heeft Hij ook ons lief, zo heeft Hij mij lief. Ondanks mijzelf. En wat een wonder dat God naar me kijkt in het licht van de Here Jezus. Dat Hij mij ziet tegen de achtergrond van het kruis. Dat Zijn hart ook brandt van liefde voor mij. Dat Hij harde harten bereikt en bewerkt met Zijn allerkostbaarste schat… 

Ik heb deze pagina bewerkt met watercolor, en over de nog natte pagina een beetje zout gestrooid voor een leuk effect. Goed laten drogen en het zout er dan af borstelen. Ook zelf een edelsteen geprobeerd te watercoloren, en daarnaast ook wat plaatjes gezocht, geknipt en geplakt. 

Verwerking in art journal

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This