door | donderdag 13 oktober 2022 | Biblejournaling challenge Glans en Glorie | 2 reacties

Psalm 37:5-6

“Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon”.

Deze challenge gaat over glans en glorie. Daar moest ook een plek gemaakt worden voor “de zon”. Want zonder zon – geen glanzende dauwdruppels, geen schitterende edelstenen, geen regenboog. Zonder zon geen licht! God schiep het licht op de eerste dag en Hij schiep de zon en de maan op de vierde dag. Bijzonder eigenlijk hé… Hij startte de aarde en het licht zonder de zon – later zal er ook geen zon meer zijn, want God is dan ons licht.

In deze psalm is de zon voor ons een teken van rechtvaardigheid. Zodra het licht begint te schijnen, vluchten de schaduwen. Het onrecht moet wijken – de zaken die het daglicht niet kunnen zien, verbergen zich. Die zon van de gerechtigheid wordt ook genoemd in Maleachi 4:2 : “Voor wie Mijn Naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen”… Of, onder haar hoeken – als je naar de Hebreeuwse grondtekst kijkt.

Een zon, met vleugels… hoeken. Vleugels in de Bijbel- dat brengt ons ook bij de gedenkkwasten met hemelsblauwe draden die de Israëlieten moeten maken aan de hoeken/ vleugels van hun klederen (Numeri 15:37-41) om zich te blijven herinneren dat de geboden van God goed zijn om te volgen. De “gebedsmantel” wordt die ook wel genoemd. Dat brengt ons bij Marcus 6:56: “En waar Hij (Jezus) ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond”. Onder Jezus vleugels komen, Zijn Zon van gerechtigheid laten schijnen over je leven – de gebedsmantel laat zien dat deze speciale plaats beschikbaar is door tot Hem te komen door gebed én door het naleven van de wet: inmiddels weten we óók dat wij als mens die wet nooit 100 procent kunnen naleven, we falen jammerlijk. Maar Jezus deed het voor ons- Hij droeg die straf zodat wij onder Zijn Vleugels kunnen leven. Zoek dat contact met Hem! Hij hoort je graag, zoals psalm 37 ook zegt in vers 4: ‘Wentel je weg op de Here…” Geef het alles, allemaal, je hele leven, je hebben en houden – breng het onder Zijn aandacht. Breng het in het licht. Breng het onder Zijn vleugels.

De zon kómt op. Altijd komt zij op. Zij heeft nog nooit gefaald, zij heeft nooit getreuzeld. Zo zeker als zij opkomt, zo zeker mogen we weten dat Jezus zelf komt. Hij komt opdagen! Hoe donker de nacht ook is: Hij ís onderweg. Letterlijk – in jouw eigen leven. Letterlijk – onderweg om profetieën over de eindtijd te vervullen. En als Hij komt in díe verschijning – dan zal zelfs de zon verbleken en de behoefte voelen om terug te treden. Habakuk 3:4 “…er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan Zijn zijde…. vers 11: “de zon, de maan treden terug in haar woning wegens het licht van Uw voortsnellende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer”.

Wat een dag, zal dat zijn …

“Lief kind, tot aan die dag, zoek Mijn nabijheid onder Mijn vleugels… Ik hoor zo graag van jou…”

Verwerking artjournal

Vandaag gebruikte ik een stempel van een landschap links. Door te kleuren met geel en roze, ontstaat er in een mum van tijd een soort landschap in het zonlicht!

Ik gebruikte ook een servet van bloemen die hun hoofden richting de zon hebben gewend. Een prachtig plaatje die ook heel mooi past in de Bijbel bij al deze teksten over zon en recht.

…En Hij is in aantocht! Hij komt er aan! Stralend als de zon! En… tot die tijd zullen we U dienen! U zoekend, steeds weer en U aanbiddend door zélf recht te doen aan hen, om ons heen.

2 Reacties

  1. Tineke Alblas

    Vandaag mijn dooptekst! Vs 4!! Doorgegeven aan onze oudste! Toen ik God leerde kennen, op mijn 16e ongeveer, en ik ontdekte dat ik gedoopt was en deze tekst mee had gekregen….WAUW!!!

    Antwoord
  2. Tineke Alblas

    Vers 5 bedoel ik natuurlijk!

    Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This