door | donderdag 20 oktober 2022 | Biblejournaling challenge Glans en Glorie | 0 Reacties

Psalm 29:2 | Efeziërs 1:18-19

Glorie aan God geven. We hebben ons via een paar studies verdiept in Gods glorie, die is – zachtjes uitgedrukt – ontzagwekkend… Hoe kunnen wij Hem dan glorie geven?

Vandaag was de creatieve verwerking in handen van Petra. Op social media kun je haar vinden onder de naam Petra.Veen

Ze schrijft erbij dat ze een uitleg had gelezen over de tekst. Dat de wereld bang is voor atoomwapens maar wij behoren God toe die Jezus uit de doden heeft opgewekt. We hoeven ons niet beperkt te voelen. Gods kracht, die zijn weerga niet kent, is werkzaam in ieder die gelooft. Het raakte haar. Omdat de huidige wereld waarin we leven ook heel onrustig is… “een regen van zegen” typt ze bij deze bladzijde. Door te leven vanuit Gods glorie zijn we absoluut een zegen voor de wereld om ons heen. En de wereld heeft dat heel hard nodig!

GLORIE GEVEN

God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Ik heb wel eens gehoord – gelijkenis – het lijkt erop maar het is verre van hetzelfde. Het is als een afdruk van jouw hand in de klei. De afdruk geeft een gelijkenis van je hand maar als je de echte hand nooit gezien zou hebben – heb je geen idee hoe die hand eruit ziet of hoe een hand functioneert of hoe dat aanvoelt.

Zo zijn wij geschapen naar Gods beeld. En we zijn gemaakt vanwege Zijn Heerlijkheid. In Efeziërs lezen wij dat de schrijver wenst dat wij God kennen – dat wij Zijn Geest van Wijsheid en openbaring mogen ontvangen. Zodat we onder andere de rijkdom leren kennen van Zijn Heerlijkheid! (Zoals we weten- Heerlijkheid kan ook vertaald worden met Glorie).

De heerlijkheid … de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. Diezelfde kracht – die heerlijkheid – die glorie- leeft in ons als wij Hem hebben aangenomen en aanvaard als onze Redder! Als Gods glorie in ons mag werken en in ons mag groeien… Allemensen! Wat een glorie kennen we dan in Jezus! Wat een powermensen! Alles valt in het niet bij die heerlijkheid van God.

Alles valt in het niet. Zelfs de tijd. Deze onrust. De wereldproblemen van nu. Laat dat een geruststelling en een troost voor je zijn, want dit is waarheid. We hebben gelezen wat de impact was van Gods heerlijkheid op mensen – meestal was er sprake van een gedeelte van die heerlijkheid. Ik moet denken aan de mannen en vrouwen die we kennen uit de verhalen van Open Doors. Als zij in de gevangenis komen, de vreselijkste martelingen ondergaan en toch God niet verlaten – zelfs met getuigenissen en wonderlijke verhalen uit de gevangenis komen … dan zien we Gods heerlijkheid. Dan zien we Gods kracht werkzaam in mensen.

Die heerlijkheid van God leeft in ons. En mét deze heerlijkheid geven we Hem heerlijkheid. Daar zijn we voor gemaakt!

Hoe geven we Hem dan die heerlijkheid? De Bijbel geeft verschillende voorbeelden door bijvoorbeeld de psalmen die oproepen om Hem groot te maken. We kennen het bezingen van Gods grootheid, zoals de engelen zongen toen Jezus op aarde gekomen was, Lucas 2:14 “Ere zij God!”

We geven Hem heerlijkheid door in Jezus te geloven, door te aanvaarden wat Hij deed voor jou.

Door God te betrekken in alles wat je doet, alle keuzes die je maakt. God in je, boven je, onder je, om je heen. Leven vanuit Gods heerlijkheid. Zoek de antwoorden bij Hem. Stel de vragen ook aan Hem, alle vragen, zelfs de onbeschofte en rare vragen waar je wel mee worstelt. Hij wil in je worsteling komen met … met Zijn heerlijkheid!

Wij kunnen alleen maar geven als we bezitten. En hoe kunnen we Gods glorie dan “hebben?” Door het te leven en beleven. Door terug te geven. En weer te ontvangen. Als ademhalen … Door ruimte te maken voor Hem.

‘U bent het waard Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (Openbaring 4:11)

Verwerking in artjournal

Sjabloon

Doe er je voordeel mee- zo’n figuurtje kun je overal plaatsen! Overgetrokken of uitgeknipt..

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This