door | woensdag 19 oktober 2022 | Biblejournaling challenge Glans en Glorie | 0 Reacties

Psalm 31:17: “Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,
verlos mij door Uw goedertierenheid.”

Gods aangezicht! Over ons lichten! Gods aangezicht moet wel het helderste zijn wat er bestaat. Het lichtste, het mooiste. Niemand zag ooit Gods aangezicht ( Johannes 1:18) alleen Jezus heeft Gods aangezicht aan ons bekend gemaakt. Hij leefde en handelde in het aangezicht van God. Hij heeft Gods aangezicht verklaard, zegt de HSV vertaling.

“Zoekt mijn aangezicht”. Ik zoek uw aangezicht Heere (Psalm 27:8).

Aangezicht komt van het Hebreeuwse woord paniem. Ons woord “aangezicht” betekend het vooraangezicht, het gelaat van iemand. Het Hebreeuwse woord ‘paniem’ is een actief woord. “Je wenden tot iemand”, het gaat om het innerlijke van iemand, over iemands gemoedstoestand en de handelingen die daaruit volgen. Het is dus veel meer dan alleen maar iemands gezicht en iemand aankijken.

Gods aangezicht gaat dus over Wie Hij is! Mozes vraagt of hij God mag zien – als God aan Mozes voorbij komt en Mozes beschermt – Mozes ziet God niet volledig – dan noemt God wie Hij is. Hij noemt Zijn karaktereigenschappen. “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” (Ex. 34:6). Daarna straalt het aangezicht van Mozes – zelfs zo dat hij zijn gezicht moet verbergen voor zijn volksgenoten die Mozes anders niet kunnen aankijken.

Eens een paar teksten “tegenover” elkaar om over na te denken… Gods aangezicht – God Zelf hebben wij als mens nóóit gezien met onze natuurlijke ogen! Tegelijk kunnen wij wel leven in Gods aangezicht. Onze geest verbonden met Gods Geest!

Genesis 32:29 … Jakob heeft geworsteld met een man. Deze man bleek later God te zijn. Jakob zegt dan dat Hij God van aangezicht tot aangezicht heeft gezien en in leven is gebleven! – in deze tekst is God daar niet in Zijn volle glorie verschenen zoals we daarvan een glimp zagen in Ezechiël – de tekst van gisteren.

Exodus 33:11 “God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt”…

Exodus 33:18 Mozes vraagt aan God of hij Zijn heerlijkheid mag zien. (Mozes noemt het woord heerlijkheid) God zegt dan, dat Hij aan Mozes voorbij zal gaan maar dat Mozes Zijn aangezicht niet kan zien want Mozes zou dan niet in leven blijven.

1 Timotheus 6:16 zegt: “Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen”…

1 Johannes 4:12 “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden”

Zó stralen. Zó leven voor God aangezicht. Door verbonden te zijn met Zijn Geest… Zijn karakter – Zijn wezen – zo invloed op ons laten hebben. Hem zó dichtbij te kunnen naderen … Steeds dichterbij…

“…Je bent gestorven en jouw leven is met Christus verborgen in God”… we leven nu voor Gods aangezicht. (Kolossenzen3:3) En leven in Gods aangezicht is groeien. Meer worden zoals Hij. Zoals Jezus eens naar de aarde kwam zónder glorie … maar al een klein beetje Hemelse glorie liet doorschitteren door de wonderen die Hij op aarde deed… die al méér van Zijn glorie liet zien tijdens de verheerlijking op de berg. Hij straalde als de zon! Mattheus 17:2 “En Hij (Jezus) werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht”. .. zo mogen wij ook groeien in glorie – glorie door te leven in Gods aangezicht. Te leren van Hem!

En op een dag … óp een dag … !!

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben’ (1 Kor. 13: 12).

Lief, lief kind,

Glorie komt uit Mij. Ik gééf glorie. Leven voor Mijn aangezicht … Uitleven wie Ik ben. Ik zie dat zo graag. Licht, liefde, rechtvaardigheid, opmerkzaamheid, medeleven met mensen om je heen. Verspreid het maar – door Mijn aangezicht te zoeken. Merk het op – merk op dat je leven glorie en glans krijgt door zó te leven. Het is groots, ja, het is groots. Groots. Glorieus. Omdat ik van je hou. Ik hou van jou.

Verwerking in artjournal

Vandaag heb ik “gewoon” fijn gekliederd met witte gesso, met stukjes servetten, met kleurtjes… Gods aangezicht is vol van licht.

De bloemen die hun kopjes opheffen …

De paddenstoelen met hun glanzende hoedjes … stralend als lampjes in het zonlicht…

De schitterende vleugels van de vlinders …

Alles is mooier in het zonlicht. Alles schittert en weerkaatst kleuren terug – hoe anders dan in het donker als kleuren niet te onderscheiden zijn.

Licht laat jouw uniekheid stralen! En Gods Aangezicht doet dat helemaal!!

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This