Titus 3:4-6

De olie die God tot Zijn beschikking heeft is Hemels. En oh, wat is het heerlijk om door Gods olie gezalfd te zijn!

Door de hele Bijbel heen staan verhalen over olie. Als de olie, waarover geschreven werd, een géur af zou geven, zou de Bijbel zwaar zijn van haar geuren. Het begint al in Exodus als God richtlijnen geeft hoe de olie gemaakt moet worden voor de offers en de priesters. De koningen en profeten worden gezalfd. Toen de voeten van Jezus gewassen werden, heeft Hij nog lang die geur afgegeven… misschien zelfs wel tijdens zijn hele lijdensweg. De vrouw die Zijn voeten zalfde met haar haren en het volle kruikje helemaal leeggoot, heeft ook nog lang naar dezelfde olie geroken. Ik vind dat zo’n ontroerend idee. De Heilige Olie ruikt Goddelijk. Met Zijn Geest in ons leven, ruiken we Goddelijk. Je kunt hele verdiepende studies doen naar die olie en de kruiden die daarin zitten. Dat heb ik ooit al eens gedaan, er zit zoveel moois en zoveel rijkdom in verborgen. Zalven was overigens, heel normaal in de Bijbelse tijden. Je leest het tussen de regels door wel. Alleen tijdens vasten of tijdens rouwen, zalfden mensen zich níet en dát viel dan juist op. Als men zich niet zalfde was er meestal iets ‘niet goeds’ aan de hand. Zoals in Deuteronomium 28 vers 40, wanneer God het volk niet zegenen kan vanwege de zonde: “Je zult overal olijfbomen hebben staan maar doordat ze hun vruchten vroegtijdig verliezen, zal uw huid het zonder olie moeten stellen”. Olie op de huid, was heel normaal. Olie in ons leven, zou ook heel normaal moeten zijn!

Waarom is olie voor God zo essentieel? Omdat dit een beeld is van de Heilige Geest. In álle Bijbelverhalen is zij een beeld van de Heilige Geest. Zalving met olie maakt je “aan God gewijd” zoals de zonen van Aaron allen gezalfd werden. Zalving met olie geeft herstel, zoals in 2 Kronieken 28:15 de wonden van de gevangen met olie worden verzorgd.

1 Johannes 2:20. Daar staat het zo duidelijk. De olie is over ons uitgegoten, we zijn voortdurend gezalfd. Omdat we geloven in de Here Jezus en Hij ons redde van de zonde. (Titus 2:14) De zalving is blijvend als we in Hem blijven. (1 Johannes 2:27) De zalving met de Heilige Geest, beïnvloedt onze kennis. Onze gaven en talenten. Beïnvloedt ons komen en gaan, ons zaaien en oogsten, onze ontwikkeling als persoon en onze ontwikkeling in onze omgang met anderen. De Heilige Geest maakt je bekwaam zoals de Heilige Geest David bekwaam maakte voor het koningschap. Ná de zalving door Samuel, ontvangt David namelijk de Heilige Geest. Koning Saul had de zalving al eerder ontvangen maar door ongehoorzaamheid aan God, week de Heilige Geest van hem. Is dat een waarschuwing voor ons? En hoe zit dat met die vijf dwaze meisjes die te weinig olie in hun kruikje hadden? Ik vind dat altijd de verontrustende verhalen. Tegelijk weet ik ook dat het daarom ‘gewoon’ belangrijk is om dicht bij Hem te blijven, in Hem te blijven. En gevuld met de Heilige Geest, wil ik ook niet anders meer. En dát stelt me dan weer méér dan gerust. Zo, in de stille tijd met Hem, in gebed en in afwachting naar wat Hij in mijn hart zegt, weet ik dat Zijn zalving op mij ligt. Net zoals op jou. En als je dat niet zeker weet dan vraag je er ‘gewoon’ om. We zijn het maaksel van Zijn Handen, het is Zijn adem die ooit leven in de mens blies. Zó ‘gewóón” mag het zijn om Zijn olie rijkelijk over je heen te vragen. Want, Jezus ís de Gezalfde! Hij ís degene waaruit de olie voortvloeit.

Vul mijn leven met Uw Heilige Geest, Jezus, laat Uw olie op mijn leven zijn, rijkelijk aanwezig!

Fill my lamp with Holy Spirit Oil

Kijk eens hoe mooi ze is, deze goudhaan. Of de vuurgoudhaan, ze lijken op elkaar. Ik heb haar nog nooit in het echt gezien, ze schijnt hier wel te wonen. In groepjes in de bossen van Europa in de toppen van de bomen. Ze zijn het kleinste vogeltje dat in Europa leeft! Maar kijk eens naar die kop, die valt wel op, hoe klein ze ook is! Zó mogen we ook opvallen door de zalving die op ons ligt. We mogen met onze zalving, de geur van Christus verspreiden (2 Korinthe 2:15)

In het Goud Gáán, zoals de Goudhaan!

Kijkje in het artjournal van Bettuelle

Misschien leuk om te weten: ik gebruikte een leeg zakje vanillesuiker op de linkerpagina. Wel even goed gewassen hoor, met water en laten drogen. Het zakje opgeplakt en wat verstopt door er weer overheen te plakken. In dat zakje zit een stoer kleding label en óp dat label staan dan weer wat persoonlijke notities.

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This