16 januari 2021

Hooglied 4:3 / Exodus 28:33 (! Op het tabblad van het leesrooster staat Exodus 28:17, moet zijn 28:33 !!)

Vandaag weer een prachtige verwerking van Petra Veen, in haar Bijbel glanst een rijpe granaatappel. Het symbool van liefde! Overvloed! Het symbool van vruchtbaarheid! Het symbool van oprijzen! Zegen en Leven!

Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor granaatappel is rimmon / ramam, en heeft de betekenis van “oprijzen”.

De granaatappel is een bommetje vol vitamine C. Hij is echt enorm gezond. Er zit een overvloed aan anti-oxidanten in. Het is goed voor je huid… enfin, net zoals bij al die andere Bijbelse vruchten, er zijn heel veel artikelen die veel meer vertellen over de gezondheidseffecten van de granaatappel. De granaatappel kroont wel die lijst, als ik al die lovende woorden mag geloven.

Binnenin de granaatappel zitten allemaal smakelijke, zoete en frisse pitjes. Héérlijk zijn ze! Bomvol leven is de granaatappel. Elk zaadje heeft de potentie om een nieuwe boom te worden. Een prachtige vrucht; en ook de bloesem is prachtig. Donkerrood, bloedrood. Dat mag ons sowieso herinneren aan het kostbare leven-gevende bloed van Jezus. In de Joodse traditie worden de pitjes in de granaatappel ook vergeleken met de wet. De granaatappel zou 613 pitjes bevatten, wat overéén zou komen met de hoeveelheid wetten in de Thora. Nu is het zo, dat er niet precies 613 maar voorzeker ruim 600 – 650 pitjes in elke granaatappel kunnen zitten. Zóveel. We weten ook dat Jezus naar de aarde kwam om de wet te vervullen. Wij, zondig mens, zijn met geen mogelijkheid in staat om zondenvrij te zijn en de wet tot in detail, elke dag, te kunnen naleven. De wet is er gekomen om de mensen te laten zien, hoe kwetsbaar en zondig we zijn. Jezus kon de wet wél naleven. En doordat Hij rein was en stierf; nam Hij onze zonden op Zich. Zo vervulde Hij de wet. En door te geloven, te sterven en op te staan in Hem, zoals tijdens de doop, zijn we in staat gesteld om Zijn voorbeeld te volgen.

In Hooglied wordt de granaatappel ook enkele malen geroemd. Ze wordt vergeleken met de schoonheid van een vrouw. Symbool van vruchtbaarheid, symbool van de zoetheid van liefde.

Exodus 28:33 beschrijft de onderkant van het kleed van de Hogepriester. De Hogepriester is een beeld van de Here Jezus; dat weten we van Paulus, die dat uitlegt in bijvoorbeeld Hebreeën 7 of Hebreeën 9:11. Het hemelsblauwe kleed van de Hogepriester was bijvoorbeeld naadloos, een lap stof met een gat er in voor het hoofd. Jezus droeg een naadloos onderkleed, dat lezen we bij Zijn kruisiging, waar de soldaten zijn kleren verdelen. (Johannes 19:23) Op die manier zijn er véél meer linken te maken tussen de beschrijving van de Hogepriester in het oude testament en de Here Jezus. Maar; wij blijven bij de granaatappelen onderaan het kleed van de Hogepriester. Die moesten daar aangebracht worden op de hele zoom in 3 soorten kleuren mét belletjes er tussen! Zo hoorde men de Hogepriester lopen. Granaatappels aan de onderkant van de kleding. Een machtig symbool van oprijzen! Vanuit Jezus opstandingskracht is een Gemeente vol Liefde, tot leven gekomen, opgerezen! Mensen die tot leven zijn gekomen door het aannemen van Jezus offer. En de gemeente draagt vrucht: de boodschap van deze menigte is goed, zij is liefelijk en zo gezond!

“Op de hele zoom moet je granaatappels van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol aanbrengen met gouden belletjes er tussen”. De granaatappelen op het kleed hadden dus hele mooie ándere kleuren dan alleen maar het bekende rode. Het rode wijst ons op het bloed van Jezus dat ons schoonwast. Het blauwe wijst ons op de Hemel. Op de Heer van de Hemel. Op onze toekomst. Op ons hemelse perspectief. We zijn ambassadeurs van de Hemel in de tijd dat we wónen hier op aarde.

Purperblauw (techelet) de kleur van de hemel, de zee, van oneindigheid! De kleur van saffier, de troon van God. Hemels ! Het laat ons zien dat Jezus van Hemelse afkomst is. De kleur is afkomstig van een kliertje van een zeeslak. Opgedroogd in daglicht krijgt het deze purperblauwe kleur. De kleur is lichtecht: ze verbleekt door de jaren heen, niet meer.

Roodpurper: de diepe prachtige paarse kleur van de mantels van koningen! Waardigheid en Majesteit. Het laat ons zien, dat Jezus koninklijk is. Ook afkomstig van een kliertje van een zeeslak. Opgedroogd in het donker, krijgt deze een rood purperen kleur. Ook deze kleur is lichtecht.

Karmozijnrood: de dieprode kleur van het lijden van Jezus. Een kleur afkomstig van luizen (de Cochenille of de Coccus Illicus) die niet uitwasbaar en verbleekbaar is. Heel bijzonder hoe die rode kleurstof tevoorschijn komt. Moeder legt eitjes, de jongen komen uit en eten hun nog levende moeder op. Moeder “geeft zich daaraan over”, zorgt zo voor het voortbestaan van haar nageslacht. Ze scheidt een dieprode kleur af. Drie dagen na haar dood is ze wit. Het klinkt te ongelofelijk om waar te zijn. Maar toch. Er zijn inderdaad, ik heb het goed opgezocht, kwekerijen die deze luizen kweken voor de rode kleur.

We begrepen net al, dat de granaatappel ook de gemeente duidt. Lees nu eens psalm 133! “Ziet hoe goed en liefelijk het is , als broeders tezamen wonen… De olie van God daalt neer. De olie – de Heilige Geest- valt naar beneden, op de baard van Aaron (hij was de eerste hogepriester in het Oude Testament). Valt neer op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer Zijn zegen: Leven voor altijd”.

Het is alsof het zo opeens helderder zichtbaar wordt. De olie van de Heilige Geest stroomt naar beneden, door Jezus heen, naar de Zoom van Zijn kleed: naar al die granaatappels, die rinkelende belletjes. Al die menigtes, al die kerken en bijbelstudies, zangdiensten, online diensten, gebedssamenkomsten, gezinnen waarin Gods aangezicht wordt gezocht, overal waar mensen als granaatappelpitjes met elkaar, vruchtbaarheid tentoonspreiden. De gaven van de Geest mogen rijkelijk vloeien. Uit ons! “Hoort” de wereld om ons heen ons ook? Zijn we ook rinkelende belletjes? En hoort God ons ook? Werken we vanuit en door de Heilige Geest?

Joshua Aaron zingt hier psalm 133. “Hineh ma Tov = ziet, hoe goed en hoe liefelijk het is

En heb je de kroon al opgemerkt die de granaatappel zo mooi siert, bovenop? Zo zullen Gods kinderen ook een kroon ontvangen. Zoals bijvoorbeeld uitgelegd in 1 Petrus 5:4. Waarin Petrus vraagt aan de oudsten van de gemeente, om die taak serieus en met toewijding aan God, op te nemen.

Ik strek me vandaag maar weer opnieuw uit. Jij ook? Naar Gods Geest in ons leven. En naar Gods Geest in de mensen om ons heen, Gods Geest in de groepen “waar we bij horen”. De kerk, het koor, de bijbelstudie. Vooral in deze tijd waar corona ervoor zorgde dat we elkaar minder live op kunnen zoeken in grote menigtes. Het blijft enorm belangrijk om met elkaar Gods vruchten te dragen. “Waar twee of drie vergadert zijn, in Mijn Naam… daar ben Ik in hun midden” zegt Jezus zelf. Nou, twee of drie, dat kan nog steeds, ook heden ten dage!

“We are Your church… and we need Your power, in us!” zingt Rend Collective hier

Creatieve verwerking

Vandaag een enorme granaatappel in het midden van mijn artjournal. Aan de linkerkant “de zoom” van het kleed van de hogepriester. Eigenlijk moet er nog een belletje aan. Die kom ik vast nog wel tegen. Ergens in een knopendoos of tussen de kerstspullen. Zo’n kerstbelletje…

5 Reacties

 1. Mirjam

  Lieve Bettuelle, wat heb je hier toch enorm veel tijd ingestoken! Al dat voorwerk, je Bijbelstudies, achtergrond informatie zijn voor mij als een volledige preek. Maardan zoveel mooier omdat er ook onze gezamenlijke rust en Bobbie aan toegevoegd wordt; het journalen en creatief bezig zijn. Ik denk dat je toch heel veel zegen van velen bent deze maand! Alsook je mede-Bijbel journalers, Kris, Anita en Petra. Ontzettend bedankt. Ik kom helaas niet iedere dag toe aan het bijbeljournalen, werk, verjaardag jongste (16!), maar ga echt tijd maken! x Mirjam

  Antwoord
  • petra

   wat lief Mirjam

   Antwoord
  • Bettuelle

   Dankjewel Mirjam, ja er zit veel tijd in maar is ook een zegen voor mezelf. En ja, de hulp van de anderen is ook erg fijn !!

   Antwoord
 2. Tineke Van der Meij

  Het is zo genieten, ik ben hier zo dankbaar voor dat je deze bomenbijbelstudies hebt gemaakt, en dat ik daar steeds weer naar terug kan om opnieuw een boom te bestuderen…. bij deze granaatappel heb ik echt even plezier om te bedenken: ik ben een granaatappelpitje 😉

  Antwoord
  • Bettuelle

   Ontzettend bedankt voor je opmerking!! Zo fijn om te weten dat mensen nog steeds lezen en ervan genieten!

   Antwoord

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This