Jeremia 16:7 | II Korintiërs 1:3-4 | 7 november 2023

Een bakkie troost.

Hoe fijn is een bakkie troost. Ik vind het soms al fijn – in het klein- na een vermoeide of pittige werkdag. Even een momentje, even af laten glijden wat er vandaag allemaal voorbijgekomen is. “Doe eerst maar even een bakje koffie…” Maar ook: hoe fijn is het als mensen naar je om zien in een droevige periode. Als je wordt meegenomen naar een koffietentje om even uit je situatie gehaald te worden – of even een kopje koffie of thee voor je zetten als je lamgeslagen aan de tafel zit – bijvoorbeeld.

Ik tekende een bakkie troost bij Jeremia 16:7. Een bakkie troost bij II Korintiërs tekenen, dat was veel logischer geweest. Hier, in Jeremia, wordt gezegd dat er niemand is die een beker troost aan zal bieden aan het lijdende en rouwende volk van Israël.

Dát is vreselijk. Alleen te lijden en er is niemand die naar je omziet…

In Korintiërs wordt juist gesproken over de God die vol troost is en wél naar ons omziet. God die ons áltijd troost en in álle ellende naar ons omziet!

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19 

In Jeremia gaat het specifiek om het volk Israël. Het fijne aan Jeremia 16 vind ik, dat we toe-lezen naar een goede afloop. In vers 19 lezen we dat Hij onze burcht is, de bekende woorden “een vaste burcht is onze God” vinden we hier. God heeft Zijn volk Israël verstrooid onder alle volken máár, Hij brengt een keer in hun lot… Hij brengt ze weer samen. Volgensmij hebben we dat zien gebeuren in 1948. Volgensmij mogen we het midden-oosten goed in de gaten houden. God is bezig, Gods Volk Israël is Zijn oogappel. Nog steeds. Hij heeft nergens gezegd dat Zijn liefde voor het Joodse volk stopt. Integendeel. “Troost, troost Mijn Volk!” smeekt God bijna in Jesaja 40. Hij heeft het over Israël. Dat het Midden-Oosten zó in beweging is, wat zegt dat over de komst van Jezus? Dat Hij binnenkort komt!

Dat sluit aan bij 1 Tess. 4:13-18: “Troost elkaar met deze woorden”. Welke woorden? Nou – dat Hij spoedig weerkomt! Dat we Hem zullen zien! Dat we een HOOP in ons leven hebben die niet leeg is! Een HOOP die waarheid zal blijken.

Spreek van troost. Spreek van Eden in het droge land. Over rivieren, in de woestijn… Wat een mooie tekst van Caroline Cobb in haar lied “Comfort, oh Comfort”… (wat is het woord “troost” toch mooi in het Engels, comfort!)

In the wilderness, the green of Eden
In the wasteland, the garden blooms
Up from the desert, springs a river
For He is making everything new

En dan een nummer over Jesaja 40!

Zo mooi!

Marjan Lentink (op instagram te vinden onder de naam Biblejournaling_marjan_l) begon tegelijk met mij aan het tekenen van het ‘bakkie troost’ aan mijn huiskamertafel.

We kozen de paarse kleur, wat toch iets van ‘lijden’ draagt in de kleurbetekenis. Marjan gebruikte een sjabloon van internet (gewoon googlen op bakje koffie en je zoekt een afbeelding naar jouw zin!) Ik vind het erg mooi hoe haar bakje koffie zo zacht, met zorg klaargemaakt en subtiel, in het hoekje van de bijbelpagina, uitnodigend klaar staat. “Ontferming”

Creatieve verwerking in notitieboekje

Ik ben begonnen met het scheuren van papier. Woordenboekpapier, papier uit oude boeken, theezakjespapier… Alsof …. alsof je ‘je kleren scheurt van verdriet’… Scheuren van verdriet. De stukjes papier heb ik los opgeplakt in het boekje, met clear gesso. Zonder echt voorbedacht plan. Links en rechts… plak op …. plak op … goed vastplakken… clear gesso eronder en ook er flink overheen.

Ideeën voor jezelf of om te verwerken samen met anderen in bijvoorbeeld een Bijbelstudiegroepje

  • Waar heb jij verdriet over? Schrijf het maar op een vel papier. Misschien is er ruimte om het te bespreken met elkaar.
  • Scheur je papier. Niet om het weg te scheuren maar omdát het zoveel verdriet doet. Om te laten zien wat verdriet doet. Het kan je zo verscheuren!
  • Plak de losse stukjes papier op een canvas, of in je notitieboekje… of waar dan ook. Gewoon rommelig, maakt niet uit. Het mooiste is met clear gesso want dan kun je er daarna overheen schilderen…. Je hoeft verdriet niet weg te gooien. Het heeft een plekje nodig.
  • …of plak een mooie servet over je stukje verdriet. Een vogeltje… een bloem… een ‘bakkie troost’… Laat je troosten!
  • Schrijf ook op wanneer jij je getroost voelde. En praat er over met elkaar als die ruimte er is: welke uitingen van troost van andere mensen hebben jou geholpen? Tegelijk: kun jij troost makkelijk ontvangen?
  • En… merk jij ook dat God jouw Trooster is? Hij beloofd dat de Heilige Geest er is om jou te troosten. (Johannes 14:15-17) … als je de Heilige Geest niet hebt opgemerkt – nodig Hem dan uit in jouw leven! Vraag Hem om in jouw leven te komen en geef Hem de vrijheid om in jouw leven te werken.
  • En dan: wie in jouw omgeving heeft er troost nodig? Wat kun jij doen?
  • EN dan: God vraagt of we Zijn Volk troosten… wat denk jij bij deze woorden en wat kun jij daarin gericht doen? Hoe kun jij gehoorzaam zijn aan Zijn vraag om troost?

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This