5 november 2023 | Psalm 23:5 |

“En mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar Zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus.” – Filippenzen 4:19

“Mijn beker vloeit over… geluk en genade volgen mij, al de dagen van mijn leven”.

Hier hebben we een hele Bijbelse beker te pakken. Een beker als beeld van “wat je overkomt, wat je toekomt, wat er met je gebeurd, wat je lot is”. Zo zien we beelden van bekers vaak. En dat zullen we gedurende deze challenge vaker tegen komen.

Wat is “mijn beker”? Ik kan geen andere betekenis daar aan geven, dan dat die beker, van mij is. Mijn leven. Wat er in de beker zit, dat is voor mij. Ik bezit deze beker. En God stopt er goedheid en genade in. Voor álle dagen van mijn léven! En olie – Hij zalft mijn hoofd met olie. Hij geeft mij de Heilige Geest. Een schaap krijgt olie op zijn kop om hem te beschermen tegen vliegen en bacteriën die hem ziek kunnen maken. De olie maakt de wol glad waardoor het ongedierte niet bij de kop, via de oren, bij het schaap naar binnen kan en hem dodelijk ziek maakt. Oooh- als je je verdiept in de schapen en de verzorging van deze beesten, dan ontdek je hoe kwetsbaar ze zijn en hoe intensief ze zorg nodig hebben.

Hij draagt ons door het dal van de dood, staat er in de verzen vooraf. Hij wijst ons de weg als het donker en somber is. Door het opstandingsleven van Jezus onderdeel te laten zijn in óns dagelijkse leven… zullen we niet meer sterven. Onze ziel sterft niet. Onze vreugde sterft niet. Ons zaaien zal ontkiemen en vrucht dragen. En als we werkelijk onze laatste adem hier uit blazen … als we dat dal van de dood betreden… dan is Hij daar. Hij neemt ons mee. Hij bevrijdt ons van de eeuwige dood.

In mijn Bijbel begon ik eerst de beker te tekenen. Waar een stroom van “goedheid en genade” als water naar beneden klettert! Maar oh- wat hou ik van het beeld van schaapjes in een groene weide. Dat oogt zo rustig, vredig en veilig. Dus ik tekende de schaapjes als witte plokjes wol. De Bijbel lag daarna een tijdje open op mijn tafel. De bladzijde oogde nog zo leeg. Een herder erbij tekenen? Nee- ik had immers alles al groen gekleurd rondom de schaapjes. Dus teken daar maar eens een herder overheen. (Het kán wel. Dan ga je aan de slag met grijs potlood, tekent een herder op de plek die je wilt. Je trekt de grijze lijnen voorzichtig over met een zwarte watervaste pen en je kleurt het daarna in met aquarel met weinig water, dus veel pigment – of gouache! – of een witte gelpen. En over de witte gelpen kun je dan ook nog een kleur zetten met aquarel. ) (een tekenlesje in een notendop!)

De volgende dag las ik Micha 7. Een hele onveilige setting tref ik daar. Er is hongersnood, geweld, ellende, vrienden die niet te vertrouwen zijn… Opeens verschijnt de Herder op het toneel (vers 14). Hij komt, met wonderen! En Hij komt, om te vergeven. Hij komt en ontfermt zich!

De Hérder! Het is de Herder, die ik in mijn leven ken. Jezus, die ik zo liefheb.

Dus – mijn beker vloeit over, maar niet zomaar. Jezus is er. Jezus vult deze beker. Dus vanuit dát oogpunt, teken ik toch een Herder bij de schaapjes. En wat komt daar een vriendelijke man tevoorschijn. Nu zijn de schapen werkelijk veilig – ze zijn niet alleen. Gods oog rust op ons.

Mijn beker vloeit over. Dan heb ik mijn beker rechtop te houden. Ik moet ervoor zorgen dat ik mijn leven afstem op Hem. Als ik me bezighoud met dingen die niet in overéénstemming zijn met Gods liefde voor mij… Hoe kan Hij mij dan vullen? Hoe kan Hij een beker, die op de kop staat, vullen?

Verwerking in boekje

De herder uit de Bijbel – ik heb hem overgetrokken op kalkpapier. Doorzichtig papier, overtrekpapier, vellum – al dat soort papier is zo leuk doorzichtig. Ik plakte het velletje over mijn verwerking heen in het notitieboekje. Daar gebruikte ik namelijk een servet met herten die drinken uit de stroom water. Herten, uit die andere overbekende psalm 42, die verlangen naar het water. “Here Jezus, ik verlang er zo naar dat Uw Levend Water altijd mijn dorst lest!”

Boven de beker heb ik de lucht wit gelaten. Alsof er iets ‘van boven’ de beker in stroomt. Zoals Gods Liefde ons vult. Zijn goedheid en Zijn genade komen echt niet uit ons zelf of uit onze eigen werken. Die komen van boven!

Ik hoop dat dit blog voldoende inspiratie bevat om zélf weer creatief aan de slag te gaan! Het eindresultaat hoeft niet altijd datgene te zijn wat je voor ogen had. Misschien juist mooier als het helemaal anders wordt. Ik weet ook vaak niet wat er uiteindelijk op papier komt. Creëren is toch een proces en dat is heerlijk…

Sjabloon Herder

Om verder over na te denken in je eigen stille tijd of tijdens een bijbelstudie met anderen…

  • Mijn beker vloeit over. Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen… hoe merk jij dat in jouw leven?
  • Ken ik de Heilige Geest in mijn leven? En… hoezo weet ik dat? Is het ook nu een goed moment om de Heilige Geest in mijn leven uit te nodigen?
  • Mijn leven is een beker: heb ik mijn beker rechtop, op God gericht? Hoe kan ik mij meer op God richten?
  • Creatief idee: Knip hartjes uit papier en stop deze in een beker. Schrijf op, waarin jij merkt dat Gods goedheid jou volgt. Bespreek het met elkaar of plak het op in je creatieve (dag)boekje.

0 reacties

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This